Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Životní pojištění jako hmotný stimul zaměstnanců vybraného podniku
Balabán, František ; Pokorný, Milan (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Obsahuje návrh produktu z odvětví životního pojištění pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu, který nejlépe odpovídá zadaným požadavkům.
Životní pojištění jako nástroj stimulace pracovníků vybraného podnikatelského subjektu
Žďánský, Radek ; Gabrielová, Eva (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je problematika životního pojištění jako nástroje pro stimulaci zaměstnanců. Obsahuje analýzu současného stavu pojištěnosti pracovníků vybraného podnikatelského subjektu, výběr a srovnání pojistných produktů a návrhy či doporučení jejich výběru pro tyto pracovníky.
Návrh vhodného pojistného portfolia vybrané podnikající fyzické osoby
Podušková, Iva ; Komoň, Luděk (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou podnikající fyzickou osobu. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika, ohrožující podnikající fyzickou osobu, minimalizována prostřednictvím pojištění.
Podnikatelský plán na založení cukrárny
Vaníčková, Petra ; Martinovičová, Dana (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro založení cukrárny. V první části budou vysvětleny základní pojmy a teoretická východiska pro zpracování podnikatelského záměru. Druhá část bude zaměřena na analýzu prostředí a vypracování konkrétního podnikatelského plánu. Součástí je návrh sortimentu, úprava interiéru a propagace cukrárny.
Návrh na změnu systému zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podnikatelském subjektu
Podušková, Lucie ; Přikrylová, Šárka (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na systém zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podnikatelském subjektu. Shrnuje současný stav poskytovaných zaměstnaneckých benefitů a navrhuje další zaměstnanecké benefity, které jsou pro zaměstnance a zaměstnavatele atraktivnější.
Návrh podnikatelského záměru
Bohatá, Jolana ; Dvořák, Jiří (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je sestavit podnikatelský plán na rozvoj podniku v poskytování služeb. Postupně se budu v práci zabývat všemi aspekty, které s rozvojem podniku souvisí. Při zpracování mé bakalářské práce budu využívat teoretických poznatků získaných při studiu na Fakultě podnikatelské při VUT v Brně a konzultovat své znalosti s odborníkem z praxe.
Návrh na změnu systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti MODUS, spol. s r.o.
Pohořilská, Radka ; Podušková, Iva (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému poskytovaných zaměstnaneckých benefitů a návrhem na jejich zlepšení. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se odměňování a zaměstnaneckých benefitů. Cílem je analyzovat poskytované benefity a zhodnotit na základě provedené analýzy zda jsou optimálně nastaveny. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a uvedena doporučení, která by vedla ke zvýšení efektivnosti systému poskytovaných zaměstnaneckých výhod.
Zdokonalení systému odměňování zaměstnanců společnosti ABY s.r.o.
Polách, Igor ; Venhoda, Vladimír (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je orientována na konkrétní podmínky společnosti ABY s.r.o. Zabývá se otázkou systému odměňování zaměstnanců, který slouží k jejich získání, udržení, motivaci a úpravě pracovních výkonů. První část práce se soustředí na teorii nezbytnou k seznámení s možnostmi systému odměn. Druhá část rozvádí aktuální situaci společnosti. V závěru jsou poté navrženy možné změny.
Návrh vhodného životního pojištění pro zaměstnance společnosti ABC, s.r.o.
Chromá, Zuzana ; Černý, Radoslav (oponent) ; Černý, Radoslav (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního pojištění a její praktickou aplikaci pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu. Obsahem práce je analýza nabídky komerčních pojišťoven v oblasti investičního životního pojištění, jejich vzájemná komparace podle zvolených kritérií a doporučení výběru konkrétního pojistného produktu.
Návrh podnikatelského plánu - poskytování služeb
Merta, Michal ; Ondroušková, Renata (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti Merta, s.r.o., jejímž předmětem podnikání bude provoz solné jeskyně. První část práce je zaměřena na teorii a strukturu podnikatelského plánu, druhá část je zaměřena na analýzu současné situace. Výsledkem těchto částí je návrh podnikatelského plánu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.