Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Geografický ústav Univerzity Komenského mezi 1. a 2. světovou válkou
Martínek, Jiří
Text sleduje vznik a vývoj Geografického ústavu na Komenského univerzitě v Bratislavě ve 20. a 30. letech 20. století, spojený s působením českých profesorů, zejména Jiřího Daneše, Františka Štůly a Jiřího Krále; ač etnicky Češi, všichni během bratislavského působení směřovali svůj výzkum k otázkám geografie Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Rozvoj cestovního ruchu na západní Ukrajině
Tomanová, Eva ; Vágner, Jiří (vedoucí práce) ; Martínek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu v regionu západní Ukrajiny. Důvodem analýzy regionu západní Ukrajiny je fakt, že část tohoto území (Podkarpatská Rus) byla součástí naší země, avšak doposud nebyl zkoumán význam cestovního ruchu pro tuto oblast. Hlavním cílem diplomové práce je zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu západní Ukrajiny. Jedním z dílčích cílů práce je zařazení jednotlivých destinací regionu západní Ukrajiny do Butlerova životního cyklu destinace. Úvodní kapitola je věnována teoretickému zarámování práce. V kapitole Metodika vymezuji oblast, která je předmětem této práce a popisuji postup při zpracování kvalitativních a kvantitativních údajů. Kvantitativní údaje jsou převážně získány na základě komunikace se Státním výborem statistiky Ukrajiny. Charakterizují příjezdy turistů na Ukrajinu a do regionu západní Ukrajiny. Další část práce je rozdělena do dvou kapitol. Nejprve analyzuji potenciály cestovního ruchu Ukrajiny. Následně se zabývám jednotlivými regiony západní Ukrajiny. Obě části doplňuji zpracovanými statistickými údaji. SWOT analýza podporuje vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu. V práci charakterizuji a hodnotím strategii cestovního ruchu Ukrajiny. Strategie země klade důraz na masivní podporu rozvoje cestovního ruchu, na rozdíl...
Jiří Viktor Daneš (1880-1928)
Hanták, Daniel ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Martínek, Jiří (oponent)
Tato práce je biografií Jiřího Viktora Daneše (1880 - 1928). První kapitola shrnuje zásadní etapy Danešova života (studia, první světová válka, diplomatické působení v Austrálii), Danešovu smrt a jeho odkaz. V druhé kapitole je přiblížena Danešova cestovatelská činnost, s důrazem na velké cesty - na Jávu a do Austrálie s Karlem Dominem (1909 - 1910) a jeho cestu kolem světa (1920 - 1923). Poslední kapitola přibližuje v základních obrysech Danešovu vědeckou práci.
Politická a regionální diferenciace Srbska v otázce vstupu do Evropské unie
Cvetkovićová, Katarina ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Martínek, Jiří (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat regionální diferenciaci v Srbsku v otázce vstupu země do Evropské unie (EU), a to na základě volebních preferencí proevropských či euroskeptických stran a lídrů. Předpokladem je severo-jižní polarizace těchto preferencí korelující se sociálně-ekonomickou vyspělostí regionu. Práce pomocí volební geografie zjišťuje, zda tato korelace existuje a jaká je její stabilita v čase. V první části je diskutována obecná teorie územní diferenciace volebních výsledků, vznik a vývoj nacionalismu v Srbsku a vztahy a spolupráce Srbska s EU. Ve druhé části se práce snaží podat co nejobjektivnější náhled na srbskou politickou scénu, volební historii a hlavní politické aktéry v Srbsku. Dvě předcházející části, ve kterých je diskutována tematická literatura, mají za úkol vytvořit teoretický rámec pro třetí část, která se zabývá samotnou analýzou volebních výsledků v sociálně-ekonomickém rámci a obsahuje diskuzi výsledků korelace. Klíčová slova Srbsko, volební preference, regionální diferenciace, Evropská Unie
Rozvoj cestovního ruchu na západní Ukrajině
Tomanová, Eva ; Vágner, Jiří (vedoucí práce) ; Martínek, Jiří (oponent)
This dissertation is concerned with a tourism development in Western Ukraine. The main goal of this dissertation is to suggest the tourism strategy development. The first part of the dissertation is devoted to the sources analysis, the methodological analysis of this thesis and the qualitative analysis. Next part o this dissertation describes tourism in Ukraine, the tourism development in the country and the tourism development in defined region of Western Ukraine based on statistical data. The development strategy includes tourism capacity determination and the SWOT analysis. Subsequent part concerns development strategy itself, including visions and goals. Finally I process individual tourism development proposals in the Western Ukraine Key words: development strategy, SWOT analysis, region Western Ukraine
Divertikulární choroba na počátku nového tisíciletí
Martinek, Jiří ; Vobořil, René (vedoucí práce)
Divertikulární choroba tlustého střeva je chorobou s relativně krátkou historií a překotným rozvojem názorů odborníků z řad gastroenterologů a chirurgů, týkajících se její patogeneze, konzervativních i operačních léčebných postupů a v neposlední řadě i prevence jejího vzniku. Je to choroba, jejíž četnost výskytu v průběhu dvacátého století významně rostla spolu s vývojem společnosti a změnami životního stylu. Zatímco na počátku dvacátého století byla tato choroba raritním nálezem při pitvě, na jeho závěru a na počátku století jednadvacátého se stala významným gastroenterologickým a chirurgickým problémem. Nezřídka jsem při rešerši článků narazil na tvrzení předních odborníků, že se jedná o "nemoc, či problém dvacátého století". Jelikož je rozvoj poznatků o této chorobě díky rychlému pokroku vědy překotný a informace se mnohdy zdají být roztříštěné a nekompletní, jako úkol této diplomové práce jsem zvolil popsání současného stavu nejnovějších hlavních poznatků o této chorobě formou rešerše recentních článků, literatury a zmapování historického vývoje hlavních poznatků stran patogeneze, léčby konzervativní a operačních postupů. Závěrečná kapitola je věnována preventivním léčebným postupům a dietním zásadám, které by pacient s divertikulární chorobou měl podle výsledků studií dodržovat, aby předešel...
Comparison of e-commerce in Slovakia and Australia
Škrabáková, Romana ; Sedláček, Jiří (vedoucí práce) ; Martínek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce přináší pohled na stav slovenského a australského elektronického obchodování a rozdíly mezi nimi. Hlavním cílem je posoudit míru rozvoje e-commerce na Slovensku. Pro zhodnocení situace používáme komparaci s Austrálií. Dílčím cílem práce je celkové zhodnocení e-commerce na Slovensku, jeho konkurenceschopnosti, nalezení příležitostí a perspektiv do budoucnosti, zhodnocení předpokladů pro rozvoj, ale i posouzení slabin a nedostatků v této oblasti. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je teoretická, definuje pojmy týkající se elektronického obchodování, jeho historii, subjekty a aplikaci. V druhé kapitole, která je již analytická, vybíráme a hodnotíme rozdílnosti mezi oběma zeměmi v rámci oblastí, které determinují růst e-commerce v zemi. Poslední kapitola analyzuje a vyhodnocuje stav elektronického obchodování zvlášť z pohledu jednotlivců a zvlášť z pohledu společností.
Podíl českých cestovatelů na objevování světa
Martínek, Jiří
Základní shrnutí tématiky českých cestovatelů a jejich významu pro geografii.
Česká geografie a Bulharsko
Martínek, Jiří
Přehledový článek, informující o vztazích mezi českou a bulharskou geografií během posledních cca 100 let, se zdůrazněním díla některých významných osobností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
24 MARTINEK, Jan
24 MARTÍNEK, Jan
4 MARTÍNEK, Jaroslav
8 MARTÍNEK, Jiří
24 Martinek, Jan
4 Martinek, Jaroslav
3 Martínek, Jakub
24 Martínek, Jan
1 Martínek, Jan a kol.
4 Martínek, Jaroslav
3 Martínek, Jindřich
8 Martínek, Jiří
1 Martínek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.