Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením
Dvořák, Petr ; Martiš, Jan (oponent) ; Vorel, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na základě této kapitoly bylo vybráno zapojení blokujícího měniče. Druhá část se zabývá návrhem součástek a popisem řídícího obvodu. V závěru je ukázaný zkonstruovaný měnič se záznamy z ověřovacího měření.
Experimentální elektromagnetické vystřelovací zařízení s více stupni
Kovařík, Martin ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vícestupňového elektromagnetického vystřelovacího zařízení pro ověření možnosti zvýšení účinnosti. V práci je zahrnuta simulace magnetického obvodu a návrh jednotlivých komponent zařízení včetně řídicích obvodů. Výsledná účinnost postaveného zařízení bude ověřena měřením.
Pistolová páječka s napájením z baterií Li-Ion
Bartoš, Miroslav ; Vorel, Pavel (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájené páječky. Páječka bude umístěna v plastové krabičce z klasické transformátorové páječky. Nejprve je potřeba zjistit parametry původní páječky. Poté budou navrženy synchronní snižující měnič, řízení měniče, obvody BMS a rozmístění komponent v plastové krabičce. Bateriově napájená páječka byla úspěšně oživena a otestována, konečné parametry měniče jsou: napětí 0,4 V při proudu 80 A. Celkový výkon na pájecí smyčce je 32 W. Technicky se jedná o velice zajímavou alternativu ke klasické verzi páječky, kdy se může využívat při montážích či opravách ve špatně dostupných místech.
Přenosný zdroj pro indukční ohřev
Nevřela, Tomáš ; Martiš, Jan (oponent) ; Knobloch, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je zrealizovat a otestovat prototyp přenosného zdroje pro indukční ohřev malých součástí. Projekt obsahuje teoretický základ z oblasti rezonančních obvodů a indukčních ohřevů. Návrh zařízení je založen na výsledcích simulace z programu FEMM, pomocí které byla navržena fokusační cívka pro indukční ohřev. Součásti práce je realizace navrženého zařízení, jeho oživení a programování řízení.
Návrh marketingových nástrojů konkrétní společnosti
Floriánová, Aneta ; Martiš, Jan (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti MSD, spol. s.r.o., která se zabývá servisem a prodejem kancelářské techniky a také tiskařskými a kopírovacími službami. Ve své práci zhodnotím stávající marketingovou situaci společnosti a na základě dlouhodobého pozorování navrhnu marketingové úpravy, které povedou k získání nových potenciálních zákazníků a k následnému zlepšení zisků firmy.
Spínaný zdroj
Polovka, Maroš ; Martiš, Jan (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem spínaného zdroje. Cílem je ověření funkce zapojení, které využívá sériové řazení vstupních stran více měničů.
Síťový spínaný zdroj
Folprecht, Martin ; Martiš, Jan (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje. Cílem diplomové práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
Řiditelný spínaný zdroj 0-1000 V / 100 W
Hofmann, Oldřich ; Procházka, Petr (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a realizací řiditelného spínaného zdroje 0–1200 V / 120 W, který bude sloužit k nahrazení stávajícího vysokonapěťového zdroje pro napájení přístroje pro ireverzibilní elektroporaci (IRE) vyvíjeném na UVEE FEKT VUT v Brně. Součástí práce jsou základní popis přístroje pro IRE, popis použitelných topologií měničů pro realizaci zdroje a výběr vhodné topologie na základě jejich výhod a nevýhod. Nedílnou součástí práce je také výběr koncepce řídicích obvodů zdroje a jejich návrh. Závěrečnými částmi práce jsou sestavení zdroje, jeho oživování a měření ověřující jeho funkci.
Zařízení pro magnetické míchání magnetizovatelných částic v roztoku
Zítka, Jan ; Martiš, Jan (oponent) ; Červinka, Dalibor (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které bude míchat magnetizovatelné částice bez použití mechanického působení sil. V práci byla provedena rešerše vlastností feromagnetických částic a dostupných metod používaných při míchaní těchto částic. Pro zařízení byly navinuty dvě cívky, obě o 200 závitech a 0,8 . Konstrukce zařízení byla navrhnuta v CAD programu, různé části zařízení pak byly vytištěny na 3D tiskárně. Dále byl vytvořen řídící program, který umožnuje změnu parametrů spínání cívek, a následně bylo provedeno testování funkce zařízení.
Svářečka MIG/MAG se spínaným zdrojem
Klejma, Michael ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem svařovacího zdroje pro metodu MIG/MAG a metodu MMA s trvalým výstupním proudem 120 A. První, teoretická část je věnována technologii svařovacího procesu, fyzikálním charakteristikám elektrického oblouku a popisu jednotlivých svařovacích metod. Dále je řešena koncepce výkonového měniče. Návrh spínaného zdroje je založen na topologii plného můstku. Z důvodu implementace pokročilých regulací bylo zvoleno řízení pomocí mikroprocesoru ARM Cortex-M4. Vzhledem k velkému odběru krokového motoru pro pohon svařovacího drátu byl realizován i pomocný spínaný zdroj. Dokumentace popisující realizaci svařovacího zdroje a výsledky měření, se nachází v poslední části práce. Svařovací zdroj jsme úspěšně oživili a bylo dosaženo jmenovitých parametrů. Svařování v ochranném plynu ale nebylo otestováno v praxi, neboť z důvodu rozsáhlosti práce na kompletní mechanickou realizaci nezbyl čas.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 MARTIŠ, Jiří
1 Martiš, J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.