Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cévní zásobení a prokrvení ženské uretry ve vztahu k poruchám kontinence : stanovení vyšetřovacích metod a jejich praktické použití
Švabík, Kamil ; Martan, Alois (vedoucí práce) ; Halaška, Michael (oponent) ; Adamík, Zdeněk (oponent)
Úvod: Kontinence moči u žen je zajišťována zevním a vnitřním mechanismem. Vnitřní mechanismus, tj. vliv vlastní stavby uretry, inervace, perfuze submukozních plexů apod., nejsou v klinické praxi vyšetřovány. Dlouhodobě je známa souvislost inkontinence a rekonstrukčních výkonů. Nedílnou součástí všech reparačních procesů jsou faktory ischemie a neovaskularizace. Můžeme očekávat, že hojení a jizvení může mít vliv na vnitřní uzávěrový mechanismus. Rekonstrukční výkony se syntetickými implantáty patří mezi operace, kde se jizvící proces projevuje ve větší míře. Metodika: Do studie jsme zařadili pacientky s defektem předního kompartmentu a randomizovali je do 3 skupin dle operační techniky a inzerce implantátu. Pacientky byly vyšetřeny před a po operaci ultrazvukem, včetně Dopplerovského vyšetření perfuze, a urodynamického vyšetření. Pooperační ultrazvukové vyšetření bylo provedeno 4. pooperační den a 3-5 měsíců po operaci. Byla studována korelace ultrazvukových a urodynamických parametrů. Výsledky: Celkem jsme zařadili 87 pacientek. Neprokázali jsme korelaci mezi morfologickými změnami způsobenými operacemi a stupněm inkontinence. Metodika hodnocení perfuze oblasti uretry a uretrovezikální junkce pro svou nepřesnost znemožnila korelaci s ostatními parametry. Maximální uretrální tlak nekoreloval s...
Porod a pánevní dno
Kališ, Vladimír ; Rokyta, Zdeněk (vedoucí práce) ; Martan, Alois (oponent) ; Roztočil, Aleš (oponent)
Prokázali jsme, že Anální inkontinence se v menším stupni může vyskytovat i před prvním porodem. Anální inkontinence po porodu není neobvyklý symptom ani v české populaci. Fekální inkontinence je v české populaci po porodu výjimečná. Úroveň diagnostiky stupně porodního poranění perinea je nedostatečná. Počet klinicky rozeznaných poranění análního sfinkteru je jen zlomek skutečných poranění. Při dostatečné znalosti anatomie perinea je možno tuto diagnostiku zlepšit. Rizikovým faktorem ruptury perinea 3. a 4. stupně při porodu jsou: forceps, délka druhé doby porodní, raménková dystokie a spolupráce rodičky při porodu. Ve finální fázi porodu je důležitá vzájemná spolupráce mezi rodičkou a porodníkem. Neexistuje mezinárodní konsenzuální definice mediolaterální episiotomie, která by byla jednotně používána. Provedení mediolaterální episiotomie se interindividuálně výrazně liší. Studie, které poukazují na tento fakt, jsou však často chybně metodologicky navržené. Úhel 40 navržený jako dolní hranice mediolaterální definice se zdá být příliš malý. Výsledky overlapping sfinkteroplastiky společně s výběrem šicího materiálu a provedení operace v celkové či svodné anestézii jsou v kontextu anální inkontinence v horizontu 6-9 měsíců lepší než klasická end-to-end metoda.

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.