National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
On the Transplantation of Buddha's Teaching to the West
Markoš, Ján ; Hošek, Pavel (advisor) ; Balabán, Milan (referee)
Západ objavil buddhizmus iba nedávno a nie je tomu ani pol storočia odvtedy, čo sa ľudia žijúci na Západe začali k tejto náuke masovejšie hlásiť. Udomácňovanie buddhizmu na Západe preto ani zďaleka nie je ukončeným dejom; ide o živý, práve prebiehajúci proces, ktorého možné dôsledky sú ešte v nedohľadne. Buddhizmus bol na Západ takpovediac "transplantovaný" z východného kultúrneho okruhu, kde je dlhé storočia doma; v súčasnosti plynú prvé chvíle po operácii; ešte nie je zrejmé, či Západ cudzie teleso vo svojom tele prijme, a ak áno, v akej forme a s akými komplikáciami.1 Prerastanie buddhizmu do západnej spoločnosti je dialógom ako na spirituálnej, tak na kultúrnej rovine. Pritom ide o dialóg ohromných rozmerov, či už ide o šírku preberaných tém, počet ľudí, ktorí sa na ňom zúčastňujú, alebo geografickú vzdialenosť miest, na ktorých prebieha. Máloktorý iný interkultúrny dialóg prebieha na tak veľkej škále, a zároveň v tak pokojnom duchu. Preto sa mi zdá, že analýza fenoménu buddhizmu na Západe môže okrem poznatkov o tomto konkrétnom jave priniesť i určitý vhľad do povahy interkultúrneho a medzináboženského dialógu ako takého.

See also: similar author names
1 Markoš, Ján
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.