Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití různých regeneračních prostředků během odstraňování únavy u hráčů ledního hokeje
Mariška, Tomáš ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Perič, Tomáš (oponent)
Název práce: Využití různých regeneračních prostředků během odstraňování únavy u hráčů ledního hokeje ."_ Using regenerations processes at ice-hockey players Cíle práce: Zjištění míry úspěšnosti zvolených regeneračních metod během zotavných procesů v přípravě mladých hokejistů a vyhodnocení vhodnosti jejich použití ve sportovní praxi. Metoda: Celý experimentální výzkumný projekt byl postaven jako intraindividuální komparativní případová studie u zvolených probandů. V rámci sledování družstva HC České Budějovice, jsem se zaměřil zejména na sledování hladiny laktátu v kapilární krvi metodou reflexní fotometrie, ihned po zátěži a následný pokles jeho hodnot s pomocí regeneračních procedur a bez jejich použití. Výsledky: Ukazují možnosti a míru urychlení zotavné fáze po intenzivní zátěži při použití zvolených regeneračních prostředků (vyklusání+protažení) u mladých sportovců. Klíčová slova: lední hokej, regenerace, laktát, tepová frekvence, zatížení. Dlouhodobá systematická tréninková příprava vyžaduje dokonalé zvládnutí neJen přípravy vlastní tréninkové jednotky, ale především dokonalé . plánování tréninku. Současné výzkumy ukazují, že je nutné tréninkové zatížení vyvážit dostatečným a kvalitním odpočinkem. Jen tak je možné postupně zvyšovat tréninkové zatížení a tím i výkonnost sportovců. Veškeré plánování...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.