Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů
Brůna, Vladimír ; Větrovská, Barbora ; Marek, Zdeněk ; Brejcha, Marcel ; Frouz, Martin ; Frouzová, Martina
Metodika si neklade za cíl obsahově pojmout celou škálu prostorové digitalizace, proto je zúžena na hlavní a v praxi nejvíce využívanou metodu 3D laserového terestrického (pozemního) skenování, využívaného zejména na velké objekty typu hrad, kostel, zámek, budova, kamenosochařské dílo typu sousoší, socha, erb, římsa. Je určena pracovníkům odborných institucí, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, mezi tyto instituce patří především Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a orgány státní památkové péče, dále vysoké a střední školy s akreditovanými obory zaměřené na dokumentaci památek a muzea a galerie výtvarných umění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
Schmidt, Drahomír ; Frydrýn, Michal ; Marek, Zdeněk
Článek vychází ze současného stavu možností soudně znalecké analýzy dopravních nehod. V dnešní době jsou již velmi podrobně propracovány metody výpočtů nehodových dějů, chování modelů dopravních prostředků před střetem, během něj a po střetu. I přes rozsáhlý matematický popis chování jednotlivých entit při výpočtu se jedná o simulaci a výsledek je závislý na dosazených vstupních hodnotách a počátečních podmínkách. Tyto informace jsou nezastupitelné a jen obtížně je lze nahradit, neboť mají podstatný vliv na řešení nehodového děje a tedy i na výsledek znaleckého zkoumání.
Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek
Brůna, Vladimír ; Brejcha, Marcel ; Marek, Zdeněk ; Větrovská, Barbora
Metodika je určena pro pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají dokumentací, digitalizací a prezentací kulturního dědictví (ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea různého typu, pracoviště památkové péče státní správy a samosprávy), úřady, do jejichž kompetencí náleží problematika prezentace a vizualizace kulturních památek a dědictví, akademická pracoviště zaměřená na výzkum, vývoj i edukaci, restaurátorská pracoviště i jednotlivde zabývající se obnovou a ochranou uměleckých předmětů, zpracovatelům operativních průzkumů a dokumentacde, pracovištím zaměřeným archeologicky s podílem práce dokumentační, pedagogy a studenty technicky i umělecky zaměřených škol, vlastníky objektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
5 MAREK, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.