National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Methodology of digitizing, 3D documentation and 3D visualization of the various types of monuments
Brůna, Vladimír ; Větrovská, Barbora ; Marek, Zdeněk ; Brejcha, Marcel ; Frouz, Martin ; Frouzová, Martina
The objective of the methodology was to cover the field of spatial digitization only partially, and for this reason it was narrowed to the leading method of 3D laser terrestrial scanning, broadly used for large objects such as castles, churches, villas, constructions, stone sculptural objects such as statues, coat of arms, cornice. It is aimed at the researchers and institutions in the field of the cultural heritage protection, the prominent of which is the Ministry of Culture of the Czech Republic, the National Heritage Institute, bodies of the national heritage care, universities and high schools with accredited subjects in documentation of monuments and museums and art galleries.
Fulltext: Download fulltextPDF
Možnosti získání nových informací z policejní fotodokumentace a způsoby verifikace její kvality a přesnosti
Schmidt, Drahomír ; Frydrýn, Michal ; Marek, Zdeněk
Článek vychází ze současného stavu možností soudně znalecké analýzy dopravních nehod. V dnešní době jsou již velmi podrobně propracovány metody výpočtů nehodových dějů, chování modelů dopravních prostředků před střetem, během něj a po střetu. I přes rozsáhlý matematický popis chování jednotlivých entit při výpočtu se jedná o simulaci a výsledek je závislý na dosazených vstupních hodnotách a počátečních podmínkách. Tyto informace jsou nezastupitelné a jen obtížně je lze nahradit, neboť mají podstatný vliv na řešení nehodového děje a tedy i na výsledek znaleckého zkoumání.
Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek
Brůna, Vladimír ; Brejcha, Marcel ; Marek, Zdeněk ; Větrovská, Barbora
Metodika je určena pro pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají dokumentací, digitalizací a prezentací kulturního dědictví (ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea různého typu, pracoviště památkové péče státní správy a samosprávy), úřady, do jejichž kompetencí náleží problematika prezentace a vizualizace kulturních památek a dědictví, akademická pracoviště zaměřená na výzkum, vývoj i edukaci, restaurátorská pracoviště i jednotlivde zabývající se obnovou a ochranou uměleckých předmětů, zpracovatelům operativních průzkumů a dokumentacde, pracovištím zaměřeným archeologicky s podílem práce dokumentační, pedagogy a studenty technicky i umělecky zaměřených škol, vlastníky objektů.
Fulltext: Download fulltextPDF

See also: similar author names
5 MAREK, Zdeněk
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.