National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Divorce proceedings
Malý, Miroslav ; Macková, Alena (advisor) ; Pohl, Tomáš (referee)
Proceedings on marriage divorce This diploma thesis describes the proceedings on marriage divorce. I chose this topic because I consider it up-to-date and practical, in particular taking into account that nowadays almost every other marriage ends with divorce. The thesis aims to explain and analyze the legal regulation of this institute. The proceedings on divorce are currently regulated by provisions of the Act No. 292/2013 Coll., on Special Judicial Proceedings (and previously regulated Act No. 99/1963 Coll., the Civil Procedure Code) adopted within the process of recodification of the private law in year 2014 which also included adoption of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code that stipulates legal conditions of marriage divorce with respect to the substantive law. The thesis is divided in four chapters. I believe that this structuring is important for comprehensive understanding of this institute. The introductory chapter defines the basic concepts that are fundamental to the subject of this thesis, i.e. the concept of marriage and divorce. This chapter also contains current legal regulation of divorce proceedings in the historical context. The second chapter describes marriage divorce with respect to the substantial law. It analyzes the substantive conditions of marriage divorce and...
TOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROV
Malý, Miroslav ; Navrátil, Václav (referee) ; Havliš, Karel (advisor)
Main function of the house is living. House consists of three masses, which form the letter U, in the middle with quiscent atrium. Atrium is at the level of 2 floor, under the atrium is parking. The masses ,away from the south, rise. Southern is the lowest mass, doesnt shade the atrium. Mass in the background is the highest, overlooking the city.
City Library of Přerov
Malý, Miroslav ; Mrva, Kamil (referee) ; Ruller, Ivan (advisor)
City library of Přerov
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Analýza toků paliv a energie v hodnotovém vyjádření a jejich ověření s energetickými toky ve fyzických jednotkách podle energetické bilance ČR. Modelové propočty s modelem CGE. Interpretace výsledků modelových propočtů s modelem CGE na životní prostředí (emise). Modelové propočty s modelem HERMIN. Možnosti modelování uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření a jejich vliv na ekonomiku. Možnosti modelování zvyšování energetické efektivnosti u vybraných skupin odvětví. Posouzení možnosti a identifikace způsobu modelování nedaňových změn u energetických odvětví a toků energie a návrh jejich modelové implementace. Detailní popis kalibrace modelu CGE - exportní a investiční funkce. Vybrané kvantitativní nástroje pro vyhodnocování dopadů environmentálního zdanění.
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Straka, Ivo ; Splítek, Vlastimil ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Kouřilová, Jana ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Metodologické aspekty modelových přístupů (CGE modelu a modelu HERMIN). Použitá datová základna, metodologie kalibrace parametrů. Základní modelové simulace; srovnání výsledků modelu HERMIN a CGE.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
ENVIROS, s.r.o., Praha ; Bačík, Ondřej ; Slezinger, Josef ; Ščasný, Milan ; Zbořil, Josef ; Dobeš, Vladimír ; Remtová, Květoslava ; Sitný, Pavel ; Malý, Miroslav ; Vích, Jaroslav ; Henelová, Vladimíra
Zpráva obsahuje souhrnnou zprávu k projektu. Je členěna podle jednotlivých fází řešení. Pro každou fázi obsahuje vedle stručné informace o jejích cílech také informaci o průběhu řešení projektu a o dosažených výstupech. Úplné výstupy řešení projektu jsou připojeny ke zprávě jako přílohy.
Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby
ENVIROS, s.r.o., Praha ; Novák, Pavel ; Ščasný, Milan ; Zbořil, Josef ; Dobeš, Vladimír ; Remtová, Květoslava ; Sitný, Pavel ; Malý, Miroslav ; Vích, Jaroslav ; Henelová, Vladimíra
Zpráva obsahuje informaci o realizaci první části projektu v roce 2004. Základním cílem projektu je návrh efektivní podpory dobrovolných aktivit v podnikatelské sféře zaměřených na podporu udržitelné výroby a spotřeby (UVS).

See also: similar author names
4 Malý, Marek
1 Malý, Marián
12 Malý, Martin
1 Malý, Matyáš
2 Malý, Matěj
15 Malý, Michal
5 Malý, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.