National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Control of decentralized energy sources and storage systems
Maksimovich, Valeriia ; Wannous, Kinan (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Žijeme ve století, ve kterém jen těžko dovedeme představit život bez elektrické energie. Vznikajicí malé elektrárny, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie vyvolali potřebu v přisnějším řizení, inteligentním měření a změny Evropského trhu s elektřinou. Hlavní otázka spočívá v tom, jak zajistit spolehlivé, bezpečné a udržitelné dodávky energie a současně minimalizovat náklady a znečištění životního prostředí. Jedním ze způsobů je integrace decentralizovaných zdrojů energie do sítě. Tato práce se zabývá konceptem decentralizované výroby energie, paralelním provozem s distribuční sítí, akumulací a pokročilými způsoby řízení zdrojů. Práce také poskytuje přehled účastníků trhu s energií, jako jsou napřiklad obchodníci s elektrickou energií, agregátoři a lokakní distribuční soustavy.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.