Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Voltammetric Determination of Tumor Biomarkers using Flow Injection Analysis with Amperometric Detection
Makrlíková, Anna ; Matysik, F.-M. ; Barek, J. ; Vyskočil, V.
Three tumor biomarkers (homovanillic acid, vanillylmandelic acid,\nand 5-hydroxyindole-3-acetic acid) have been determined by flow\ninjection analysis with amperometric detection at screen-printed\ncarbon electrodes in optimum medium of Britton-Robinson buffer\n(0.04 mol l-1, pH = 2.0). Dependences of the peaks current on the\nconcentration of biomarkers were linear in the tested concentration\nregion from 0.05 to 100 mu mol l-1, with the limits of detection of\n0.065 mu mol l-1 for homovanillic acid, 0.053 mu mol l-1 for vanillylmandelic\nacid, and 0.033 mu mol l-1 for 5-hydroxyindole-3-acetic acid (calculated\nfrom heights), and 0.024 mu mol 1-1 for homovanillic acid,\n0.020 mu mol l-1 forvanillylmandelic acid, and 0.012 mu mol l-1 for 5-hydroxyindole-3-acetic acid (calculated from areas), respectively.
Stanovení vybraných komponent v lidské moči elektroforézou v krátké kapiláře.
Makrlíková, Anna ; Opekar, František (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Kapilární zónová elektroforéza má široké uplatnění v různých analýzách. V této práci byl navržen hydrodynamický způsob zavedení vzorku do krátké elektroforetické kapiláry řízený tlakovým pulsem. Separační pufr promývá dávkovací smyčku šesticestného ventilu a zóna vzorku je nesena k dávkovacímu konci kapiláry. V čase, kdy se zóna vzorku nachází u vstupu do kapiláry, je v toku elektrolytu generován krátký tlakový puls, což vede k nadávkování vzorku do kapiláry. Následně je tok elektrolytu zastaven a současně je zapnuto separační napětí. Množství nadávkovaného vzorku je závislé na době trvání tlakového pulsu. Tato nově vyvinutá metoda byla testována pro stanovení amonných iontů, histidinu, kreatininu, kyseliny močové a kyseliny hippurové v lidské moči a pro rychlé sledování anorganických iontů v mozkomíšním moku a krevní plazmě. Stanovení bylo provedeno v kapiláře o celkové délce 10,5 cm a vyzkoušeny byly dva separační elektrolyty - 50 mM MES + 5 mM NaOH (pH 5,10) a 1 M kyselina octová + 1,5 mM crown ether 18-crown-6 (pH 2,40). Použitím duální detekce, bezkontaktní vodivostní a spektrometrické UV detekce, bylo možno současně detegovat anorganické i organické látky ve vzorku. Klíčová slova Kapilární elektroforéza, krátká kapilára, hydrodynamické dávkování, duální detekce, amonné ionty, histidin,...
Stanovení lithia v minerálních vodách elektroforézou v krátké kapiláře.
Makrlíková, Anna ; Opekar, František (vedoucí práce) ; Tůma, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá stanovením obsahu lithia v minerálních vodách Vincentka a Bílinská kyselka kapilární elektroforézou s bezkontaktní vodivostní detekcí. Laboratorně sestrojená aparatura pro provádění separací v krátkých kapilárách byla nejprve testována modelovým roztokem běžných anorganických kationtů a následně použita pro analýzu vzorků minerálních vod. Obsah lithia byl stanoven na základě metody standardního přídavku. Získané výsledky byly porovnány s výsledky získanými atomovou absorpční a atomovou emisní spektroskopií, kde byl obsah lithia stanoven metodou standardního přídavku a také metodou kalibračního grafu. Experimentálně získané výsledky byly v dobré shodě s obsahy lithia deklarovanými na etiketách minerálních vod. Klíčová slova Kapilární elektroforéza, bezkontaktní vodivostní detekce, minerální vody, lithium, atomová absorpční spektroskopie, atomová emisní spektroskopie
Determination of 5-hydroxyindole-3-acetic acid using Flow Injection Analysis with Electrochemical Detection
Makrlíková, Anna ; Matysik, F.-M. ; Navrátil, Tomáš ; Barek, J. ; Vyskočil, V.
Tumour biomarker, 5-hydroxyindole-3-acetic acid, has been determined at screen-printed carbon electrodes using flow injection analysis with amperometric detection. Britton-Robinson buffer (0.04 mol-l-1 , pH 2.0) was used as an optimum carrier solution.\nDependence of the peak current on the analyte concentration was linear in the whole tested\nconcentration range (from 0.5 to 100 mikromol-l-1) with limits of detection 0.033 mikromol-l-1 \n(calculated from peak heighst) and 0.012 mikromol-l-1 (calculated from peak areas).
Voltammetric determination of cancer biomarker 5-hydroxyindole-3-acetic acid at screen-printed carbon electrodes
Makrlíková, Anna ; Navrátil, Tomáš ; Barek, J. ; Vyskočil, V.
Tumor biomarker 5-hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA) is a breakdown product of serotonin; level of this neurotransmitter can predict carcinoid tumors. 5-HIAA has been determined at screen-printed carbpon electrodes in the iptimum medium found: Britton-Robinson buffer (0.04 mol l-1, pH=3.0). Dependence of the peak current on the concentration of 5-HIAA was linear in the concentration region from 0.1 to 100 micromol l-1, with the limit of qiantification of 0.2 micromol l-1.

Viz též: podobná jména autorů
1 Makrlíková, A.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.