National Repository of Grey Literature 76 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Taboo and Euphemistic Strategies of the Czech Deaf Signers
Nedbalová, Žofie ; Vaňková, Irena (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
The thesis investigates one aspect of intracultural communication among the Czech Deaf community. Namely, it surveys those themes which are considered to be taboo among Czech Deaf signers and in which ways they are discussed. This topic is explored from the pragmalinguistic perspective. The meanings of terms such as "taboo" and "euphemism" are explained on the basis of theories of politeness. Thereafter, the topics that are regarded to be taboo in the Czech (hearing) culture are presented, as the source of euphemisms in some foreign sign languages. On the basis of such knowledge, the methodology for a pilot investigation into the tabulation of how communication within the Czech Deaf community was created. Based on semi-structured interviews with five Deaf informants it is examined whether the topics of death, serious diseases, human anatomy and physiology, sexual behavior, social inequality in regards to economic status, as well as socially unacceptable behavior such as drunkenness, lying, stealing and cheating are felt to be taboo during communication among the Czech Deaf community. It was proved that the community tabooed many of these topics in a similar way as the hearing Czech. If the Deaf users of Czech Sign Language need or want to talk about them, they often use such lexemes that could be,...
Iconicity in Sign Language Lexicon
Třísková, Pavla ; Macurová, Alena (advisor) ; Vaňková, Irena (referee)
The bachelor's thesis describes concepts of iconicity in semiotics, linguistics of spoken languages and linguistics of sign languages. The theoretical part is dedicated to the theory of linguistics sign, the origin of the term "icon" and "iconicity". The thesis presents different types of iconicity and puts the term iconicity into context with terms motivation, arbitrariness and convention. In conclusion of the theoretical part, the thesis introduces different types of iconic signs according to different authors. The practical part of the thesis concentrates on the form of iconicity in the lexicons of different sign languages. The thesis researches if the iconic signs differs in different sign languages and if they use a different or similar aspect of reality
The CONTAINER image schema in Czech Sign Language
Pokorná, Karla ; Vaňková, Irena (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
The bachelor's thesis focuses on the CONTAINER image schema in Czech Sign Language in the context of cognitive linguistics. After a theoretical introduction focused mainly on conceptual metaphors, image schemas and iconic-metaphorical mapping in sign languages, the thesis engages in basic knowledge about the CONTAINER image schema and its function. The research part begins with determining the phonological features that help to identify the use of image schema in signs. After that the corpus of the signs of Czech Sign Language that use the CONTAINER schema is introduced. The examined signs are categorized based on their semantics fields and also according to the criteria of phonological structure.
The Typology of Mistakes in Czech to Czech Sign Language Interpreting
Hynková Dingová, Naďa ; Macurová, Alena (advisor) ; Čeňková, Ivana (referee) ; Kučera, Pavel (referee)
This dissertation focuses on the analysis of simultaneous interpreting from Czech into the Czech Sign Language and on mistakes which occur during this process. The terminology the author uses to describe the mistakes is derived from the taxonomy of D. Cokely (1985). Cokely's five types of mistakes in interpreting to a sign language (omissions, additions, substitutions, intrusions and anomalies), including their subtypes were also identified in the analysed texts. The work is based on the analysis of mistakes in the interpreted text, which has confirmed the hypothesis of the thesis stating that the use of free interpreting by Czech Sign Language interpreters is only marginal. The interpreters did not reflect pragmatic aspects of dialogue in an appropriate way and they did not use unique language features of the sign language either. They also heavily relied on the Deaf recipients' knowledge of the majority language. In other parts of the work the author pays attention to other specificities of mistakes made during interpreting into the sign language. These are for example sign deformation, mouth movement during the production of a sign, use of a sign in a context etc. She also focuses on an undesirable "accent", the important elements of which are sign placement, the choice of the sign, rhythm,...
Stereotype of the Hearing Person in the Czech Sign Language
Basovníková, Marie ; Vaňková, Irena (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
Topic of this thesis is the stereotype of a hearing person from the perspective of cultural and linguistic minority of the Deaf and how it is fixated in Czech Sign Language. The theoretical and methodological basis of the thesis lies in cognitive ethnolinguistic of J. Bartmiński and following its principles includes lexicon (analyses individual signs, collocations and idioms connected to the concept of HEARING) as well as text. On this level, different texts are explored: everyday communication in Czech Sign Language, artistic genres (storytelling, visual vernacular, fairy tales, humor, films) and texts written in Czech by Deaf authors. The stereotype of a hearing person thus reconstructed from these sources reflects various experiences of the cultural minority of the Deaf with hearing persons - both positive and negative (especially communication and behavior specific to hearing persons from the viewpoint of the Deaf).
Czech deaf children and motivation to reading
Bohuslávková, Klára ; Zbořilová, Radka (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
Bachelor thesis: Czech Deaf children and motivation to reading Klára Bohuslávková Abstract: The purpose of this thesis is to study czech hearing impaired children's reading and their motivation to reading. In theoretic part it sums up knowledge about motivation to reading in general, after that it describes need to motivation to reading at children with hearing impairment. The thesis analyzes main motivation factor for reading - the task of parents, pedagogues and cooperation of peers. Then in theoretic part it describes existing projects, which focus on supporting children's reading in Czech republic, and also projects focused on reading of children with hearing impairment. In practical part a project, which was realized in the area of Municipal Library of Prague and which targeted children with hearing impairment, is described. Following that, an interview, which was held with children during and after the project and with their pedagogues - tutors and teacher, is analyzed. At the close the theoretical knowledge from professional literature and knowledge gained during the project are related to each other.
Hypertext as the Linguistics Concept
Bednářová, Hana ; Macurová, Alena (advisor) ; Mareš, Petr (referee)
The goal of this MA thesis is to capture how the term "hypertext" is comprehended especially in Czech linguistics. Close attention is paid to concepts from the area of the electronic hypertext realisation and to the related concepts from the field of literary studies. The relationship of the author and the reader in the case of production and reception of hypertexts is also taken into account. The topic of hypertextuality in contemporary culture is touched upon as well. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Linguistics in the field of special education
Majerová, Radka ; Macurová, Alena (advisor) ; Šebesta, Karel (referee) ; Nebeská, Iva (referee)
Lingvistika je představena v aplikaci na řešení obtíží u lidí s jazykovým hendikepem, kteří se nacházejí ve speciálně pedagogickém prostředí. Ve výzkumu a rehabilitaci jazykových symptomů se nazývá klinickou lingvistikou. Klinická lingvistika kooperuje v multidisciplinárním kontextu s psycholingvistikou a neurolingvistikou. Práce nastiňuje potřebnost klinické lingvistiky také v českém měřítku. Je analyzována diagnóza vývojová anartrie u celoživotně nemluvících lidí s dětskou mozkovou obrnou. Vývojová anartrie je dosti častou diagnózou ve speciálním školství. Vyjevuje se její nedostatečný popis klinickou logopedií a potřeba její analýzy z klinicko-lingvistického hlediska. U vývojové anartrie je odhaleno druhotné narušení jazykových funkcí, sekundární dysfázie. Sekundární dysfázie u vývojové anartrie se manifestuje na všech jazykových rovinách, práce tuto manifestaci ukazuje. Inteligentní lidé s vývojovou anartrií se ocitají v situaci pozdní akvizice mateřského jazyka, který produkčně uchopují pouze ve formě psané řeči. Mají dílčí percepční obtíže. Fatální nemožnost mluvené produkce jim zapříčiňuje subvokální vnitřně řečový deficit. Je diskutován potenciál těchto lidí osvojovat jazyk v procesu pozdní akvizice, diskuze je uvedena v kontextu světového výzkumu o otázkách maturace a kritických period....
The adaptations of literature for children and youth for deaf children
Weiserová, Hana ; Adam, Robert (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
This thesis is concerned with investigation adapted texts from literature for children and youth specifically adapted for deaf children. The aim of the work is to compare the final quality edited version of particular book for children and youth based on critical analysis, to assess whether the adapted texts respect the settled publishing rules and do not harm original version together with they are really more accessible for deaf children's readers. Adapted texts for deaf children are generally criticized and deemed unsuccessfull. This thesis seeks for an objective reflection of these books and their effectiveness and to submit possible proposals for their improvement. The first chapters are focused on editorial practice and the types of treatements that are performed in books for children and youth followed by a description of the arrangements for deaf children. Critical analysis is subjected to literary work Honzíkova cesta by Bohumil Říha adapted by Jana Purová. The critical analysis is founded on comparision between readability index of original version and adapted version, and analysis of the first chapter which is devided up two parts. The first part is dedicated the reveal of all modifications in the first chapter which are subsequently categorized. The second part is analysis of...
Information about Sign Language in Czech and Foreign Introductions to Linguistics
Hozová, Lucie ; Macurová, Alena (advisor) ; Richterová, Klára (referee)
The aim of the bachelor thesis is a summary of informations about sign languages in Czech and English introductions to the study of language. This thesis analises each linguistic book focusing on informations about sign languages, which those books included. Furthermore it focuses on the description of differences in the extent of informations about sign languages in the monitored publication. It also summarizes found informations concerning sing languages and compares informations about sign languages included in Czech and English introductions to the study of language. Keywords: natural language, sign language, American sign language, sign language primes, Deaf people, first language acquisition

National Repository of Grey Literature : 76 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Macurová, Anna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.