Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Regenerace - možnosti a využití u zásahových policejních jednotek
Macura, Jan ; Nováková, Pavlína (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Cíle práce : Zjistit informovanost a využívání regeneračních procedur u zásahových policejních jednotek České republiky a případně u speciálních jednotek v zahraničí. Dalším cílem je získat hlubší a ucelenější přehled o možných regeneračních procedurách a tyto nově získané poznatky zdokumentovat a jako důvěryhodné informace předat příslušníkům zásahových jednotek k dalšímu využití. Tímto krokem usnadnit policistům přístup k informacím v této oblasti, nastínit jim výhody a povzbudit je k využívání regenerace, k ochraně jejich zdraví a zefektivnit přípravu na jejich každodenní náročné povolání. Metoda : K zjišťování stavu a úrovně regenerace příslušníků zásahových jednotek byla použita metoda ankety, které se zúčastnili příslušníci sedmi zásahových policejních jednotek České republiky a 4 speciálních policejních jednotek států EU. Jde o anketu, která je účelová a proto její výsledky nemají širokou obecnou platnost. Výsledky : Výsledky ukazují, že nejnáročnější pracovní aktivitou je tělesná příprava, nejčastějšími úrazy jsou úrazy končetin a kloubů a nejvíce využívané druhy regenerace jsou sauna a masáž. Osvětlují rovněž informovanost a přístup policistů k regeneračním procedurám. Na základě analýzy pracovního zatížení, jsou navrhovány optimální regenerační postupy a jejich možné využití příslušníky zásahových...
Sypnost práškových látek I
Macura, Jan ; Zatloukal, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
In the theoretical part of the diploma theses, the methods of the measurement of the angle of repose were reviewed as well as the information about the relationship between the angle of repose and flow rate in pharmaceutical technology. In the experimental section, the relationship between flow rate and the drained angle of repose of the residual powder in a hopper was studied. For size fractions of sorbitol in range of 315 - 800 μm, the measurement had good reproducibility and the drained angle could be used to estimate powder flow rate in contrast to the same size fractions of potassium citrate showing the incidence of flow failures.
Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů
ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka ; Bořecký, Dalibor ; Pall, Milan ; Přikrylová, Jana ; Šťastná, Miroslava ; Špaček, Václav ; Macura, Jan ; Vejnar, Pavel ; Tomášek, Josef ; Neterda, Vladimír
Zpráva obsahuje výsledky laboratorního a poloprovozního ověření technologie zpracování neutralizačních kalů. Je diskutována otázka vzniku neutralizačních kalů, surovin používaných při jejich likvidaci, složení kalů a jejich nebezpečnost. Dále je popsán laboratorní výzkum technologie zpracování bohatých kalů.

Viz též: podobná jména autorů
1 Macura, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.