National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Interaction design with regards to the end user
Macura, David ; Walek, Agata (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na uživatelská rozhraní, postupy spojené s jejich návrhem a vývojem a interakci mezi počítači a uživateli. Jejím cílem je kodifikovat a prozkoumat nejvýznamnější z těchto postupů a jejich vliv na výsledné produkty, dále popsat teoretickou stránku procesu návrhu a přístup designerů a uživatelů k designu a interakci. V části zaměřené na uživatelská rozhraní má práce za cíl prozkoumat a porovnat vybrané přístupy k tvorbě rozhraní a zmínit nejdůležitější vlivy na požadavky týkající se vývoje rozhraní pro aplikace.
Qumran's Scroll, Essenes and their possible effect on aborning Christian's monkhood
Macura, David ; Ventura, Václav (advisor) ; Vopatrný, Gorazd Josef (referee)
This master's theses is dealing with the idea of votive Christian life. First, the content of Qumran scrolls is analyzed, the way of research- since the day of their discovery until now- is also shown. The Essenes- religious group which is most often connected with Qumran scrolls- is presented and for the sake of better understanding we also zoom in the historical setting of their time. Finally, the movement of the Essenes is compared to Early Christianity and the idea of votive life. We draw certain conclusions about potential influence of the Essenes on Christian monasticism.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.