Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategie akulturace a vyjednávání identity u jedinců s migrační zkušeností
Holčáková, Martina ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent)
Cílem mé práce je zachytit jaké akulturační strategie v rámci dlouhodobého kontaktu s majoritní společností využívají mladí dospělí, kteří jsou druhou generací vietnamských migrantů v České republice. Dalším výzkumným cílem je zachytit, jakým způsobem dochází k vyjednávání vlastní identity u mladých dospělých, kteří pochází z rodiny s migrační zkušeností. Jakým způsobem reflektují své minulé a aktuální zkušenosti a jaký význam připisují určitým momentům a událostem ve svém životě. V teoretické části se budeme zabývat vymezením základní terminologie, jednotlivými strategiemi akulturace, vývojem identity jedince, etnickou identitou, kontextem etnické komunity. Dále se budeme zabývat řadou významných souvislostí, které mají na formování identity mladých dospělých vliv jako je rodinné prostředí, postoje k vlastní kultuře, životní zkušenosti, jazykové dovednosti, osobnost jedince, kontext majoritní společnosti. V empirické části práce nahlédneme prostřednictvím autobiografických vyprávění na způsob každodenního vyjednávání vlastní identity mladých dospělých etnických Vietnamců, kteří se zde narodili. S využitím metody biografického designu budeme zjišťovat strategie akulturace, pohled aktérů a subjektivní významy momentů v jejich životě. Hlavní výzkumnou metodou jsou biografické narativní rozhovory s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 MACHOVCOVÁ, Kamila
2 Machovcová, K.
4 Machovcová, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.