Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Implementation of ECG within Bank regulation of the EBA
Machaj, Maroš ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Procházka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice ekonomicky spjatých skupin (ESS), od business specifikace až po samotnou tvorbu ESS. Cílem projektu vytváření ESS je zpřehlednění propojení mezi osobami navzájem, čímž lze diverzifikovat riziko ve finanční instituci jako je banka. Části této práce budou sloužit jako text v interní dokumentaci banky. První kapitola je věnována ekonomické teorii k pochopení problému ESS. Další části práce popisují praktickou stránku této problematiky, jakož i její technické provedení. Přínosem této práce je popis vytváření ESS i malé návrhy na zlepšení.
Analysis and Design Business Intelligence solutions for ATOZ group
Machaj, Maroš ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Horníček, Martin (oponent)
Hlavním cílem této práce bude analýza společnosti s následným BI řešením pro tuto společnost, která se zabývá publikací odborných časopisů a organizováním odborných konferencí. BI řešení by mělo být využíváno managementem společnosti. Aby bylo dosaženo cíle této práce, bylo nutné se ve společnosti kontaktovat s IT odborníkem a zaměstnancem, který má přístup k IS společnosti. Také bylo nutné konzultovat požadavky na BI řešení pro společnost s výše postaveným pracovníkem společnosti. Díky těmto konzultacím bylo možné vytvořit kostru pro analýzu společnosti a na jejich základě vznikly klíčové ukazatele, ke kterým při řešení práce přibudou další dimenze. Praktická část práce se skládá ze dvou částí, a to z analýzy společnosti a konkrétního BI řešení pro společnost. Práce bude obsahovat malé BI řešení pro ukázku výhod BI. Toto řešení obsahuje navržení datového skladu, ETL a pilotní řešení. Přínos této práce spočívá v návrhu BI pro vydavatelskou (reklamní) společnost. Společnost je dost specifická, takže jinou společnost, pro kterou by bylo toto řešení vhodné by bylo velmi obtížné najít

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.