Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mechanismy podmiňující rozvoj inzulínové rezistence při jaterní steatóze
Papáčková, Zuzana ; Cahová, Monika (vedoucí práce) ; Macek Jílková, Zuzana (oponent)
V předkládané práci jsme se zaměřili na identifikaci hlavních enzymů zodpovědných za štěpení zásobních triacylglycerolů (TAG) v játrech. Dále jsme testovali hypotézu, zda akumulace TAG v játrech indukovaná krátkodobým podáváním vysokotukové diety (VTD) vede u potkanů ke změnám v regulaci degradace intracelulárních TAG v játrech a zda je kauzálně spojena se vznikem jaterní inzulínové rezistence. Lysozomální lipáza (LAL) byla jedinou testovanou lipázou, která byla schopna štěpit intracelulární TAG. Prokázali jsme výskyt tohoto enzymu ve dvou kvalitativně odlišných frakcích (lehká a těžká lysozomální frakce). Na rozdíl od LAL asociované s těžkými lysozomy, LAL lokalizovaná v lehké lysozomální frakci vykazovala změny v závislosti na hladovění nebo dietní intervenci. U potkanů na standardní dietě (SD), byla aktivita LAL v této frakci zvýšená při hladovění a významně potlačená v sytém stavu. Ve skupině krmené vysokotukovou dietou jsme prokázali zvýšený obsah TAG, zvýšenou aktivitu LAL v sytém stavu, zvýšenou produkci DAG a vymizení regulace aktivity LAL závislé na hladovění v lehké lysozomální frakci. V játrech potkanů krmených VTD jsme dále prokázali zhoršení přenosu inzulínového signálu a zvýšenou aktivaci PKCε. Z těchto výsledků vyvozujeme, že nadprodukce diacylglycerolu lysozomální lipázou a následná...
Integrating Role of Adipose Tissue Secretory Functions in Response to Dietary and Pharmacological Treatments
Macek Jílková, Zuzana ; Kopecký, Jan (vedoucí práce) ; Müllerová, Dana (oponent) ; Cahová, Monika (oponent)
Obezita je hlavním faktorem, který zvyšuje riziko rozvoje metabolických onemocnění jako je diabetes mellitus druhého typu. Během obezity dochází k výraznému zvětšení adipocytů a tato změna ovlivňuje jak biologii adipocytů samotných, tak i celkovou sekreční funkci tukové tkáně. Porozumění mechanismů, které regulují růst a ovlivňují sekreční aktivitu tukové tkáně, proto patří mezi nejvýznamnější cíle. Nárůst tukové tkáně navíc vede ke stavu chronického zánětu, který spojuje obezitu s inzlínovou rezistencí, a hypertrofované adipocyty mají na tomto fenoménu výrazný podíl. Z těchto důvodů je nezbytné zdokonalovat strategie prevence a léčby zánětu spojeného s obezitou. Studie popsané v této práci jsou zaměřené na několik témat souvisejících s biologií tukové tkáně, tím tato dizertační práce přispívá k pochopení a porozumnění integrující role sekreční funkce tukové tkáně v odpovědi na dietu a farmakologickou léčbu. Práce demonstruje možnou roli metabolismu thyroidálních hormonů v bílé tukové tkáni a tím i možné ovlivnění funkce tukové tkáně za stavu, kdy se mění adipozita (Publikace A); studuje specifickou roli leptinu, sekretovaného tukovou tkání, ve vztahu k celkové kontrole energetické homeostázy organismu (Publikace B); zabývá se benefičním efektem kombinační léčby eicosapentaenové kyseliny (EPA),...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.