Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Struktura obrazu jako výrazový prostředek kameramana
Ticháček, David ; JÍCHA, Marek (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
Má bakalářská práce se zabývá strukturou filmového obrazu a jejím působením na diváka audiovizuálního díla. Snaží se předložit celkový pohled na jev struktury obrazu. V první části stručně popisuje historické milníky, které vedly ke vzniku fenoménu filmového zrna. Dále objas- ňuje podstatu pojmu struktura obrazu a zkoumá z fyzikálně-chemického hlediska zrno filmových materiálů. Zkoumá estetickou podstatu filmového zrna a poukazuje na způsoby, jakým lidské vidění zrno vnímá. Popisuje metody, jakými je struktura obrazu využívána v kameramanské praxi a pomocí empirického výzkumu zjišťuje skutečný vliv zrna v obraze na vnímání emocionální působnosti filmu a samotného obrazu divákem.
Proměna přístupu osvětlování ve filmu s nástupem LED lamp
Nedvěd, Ondřej ; ŠEC, Martin (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
V současné době jsou LED osvětlovací technologie v oblasti osvětlování ve filmu relativně novým prvkem a stávají se konkurencí tradiční osvětlovací technice. Tato práce si klade za cíl určit, jakým způsobem se změnil přístup kameramana a jeho štábu k metodice osvětlování ve filmovém průmyslu s nástupem LED technologie. Pomocí empirické pozorovací metody bude v teoretické části objasněno, jakými technickými výhodami disponují LED zdroje v porovnání s tradičními lampami a jaké je jejich využití. Praktická část bude popisovat zkušenosti kameramanů, kteří ve své praxi LED zdroje využívají. Přínos této práce spočívá ve zjištění, že LED světla jsou už momentálně schopna konkurovat tradičním svítidlům a v mnoha směrech je i předčí.
Problematics of Aspect Ratio
Rozo Rojas, Juan Pablo ; GAHUT, Michael (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
I wil examine different formats os aspect ratio in order to discuss its impact on a film´s aesthetics and narrative.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 Myslík, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.