Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Plýtvání potravinami v České republice
MAURICOVÁ, Aneta
Cílem bakalářské práce je představit téma plýtvání potravinami, a to jak v kontextu udržitelného rozvoje, tak i z pohledu obecných "zdrojů" plýtvání a České republiky. Budou identifikovány hlavní oblasti nehospodárného nakládání s potravinami a také možnosti jejich alternativního využití. Hlavní metodou, která bude používána je literární rešerše. Praktická práce bude věnována průzkumům na úrovni domácností u konečného spotřebitele. Využitím analytického přístupu vyhodnocení sesbíraných dat se získají odpovědi na otázky týkající se problematiky plýtvání ze strany spotřebitelů. Práce se zabývá i redukcí plýtvání potravinami ve všech částech potravinového řetězce od primární produkce po domácnosti. Věnuje se také potravinovým bankám. Dále jsou v práci uvedeny dopady, které sebou plýtvání přináší a okrajově je zmíněna i legislativa. Na závěr jsou uvedeny aktivity probíhající proti plýtvání a také některé příklady řešení tohoto problému jak ve světě, tak v České republice.
Plýtvání potravinami v České republice
MAURICOVÁ, Aneta
Cílem bakalářské práce je představit téma plýtvání potravinami, a to jak v kontextu udržitelného rozvoje, tak i z pohledu obecných "zdrojů" plýtvání a České republiky. Budou identifikovány hlavní oblasti nehospodárného nakládání s potravinami a také možnosti jejich alternativního využití. Hlavní metodou, která bude používána je literární rešerše. Praktická práce bude věnována průzkumům na úrovni domácností u konečného spotřebitele. Využitím analytického přístupu vyhodnocení sesbíraných dat se získají odpovědi na otázky týkající se problematiky plýtvání ze strany spotřebitelů. Práce se zabývá i redukcí plýtvání potravinami ve všech částech potravinového řetězce od primární produkce po domácnosti. Věnuje se také potravinovým bankám. Dále jsou v práci uvedeny dopady, které sebou plýtvání přináší a okrajově je zmíněna i legislativa. Na závěr jsou uvedeny aktivity probíhající proti plýtvání a také některé příklady řešení tohoto problému jak ve světě, tak v České republice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.