Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytový dům, Šlapanice
Palásková, Zita ; Hofman, Petr (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu ve Šlapanicích. Objekt je situován na okraj města, na dosud nevyužitou stavební parcelu. Bytový dům je navržený částečně podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími a nachází se v něm celkem 12 bytových jednotek. Vstup do objektu je ze severní strany. Stavba je založena na základových pasech. Konstrukční systém je stěnový podélný ze systému ztraceného bednění Velox. Ze stejného systému jsou navržené i stropní konstrukce. Střecha objektu je plochá jednoplášťová s vegetační vrstvou.
Bytový dom, Prievidza
Kyška, Roman ; Hofman, Petr (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom bytového domu. Stavebný objekt sa nachádza v mierne svažitom teréne v katastrálnom území mesta Prievidza. Pôdorysný tvar objektu je prevažne obdĺžnikového tvaru s uskočenými časťami fasády. Ide o podpivničený objekt z polovičnej časti zapustený pod úroveň terénu s tromi nadzemnými podlažiami. V bytovom dome sa nachádza celkom sedem bytov a časť suterénu je použitá ku komerčnému využitiu v oblasti služieb kaderníctva. Zvyšnú časť tvoria prevažne priestory pre skladovanie a technická miestnosť. Ako konštrukcia obvodových stien je použitá skladba KMB SENDWIX M, ktorú tvorí hlavná nosná konštrukcia z vápenno-pieskových tehál a tepelnoizolačná vrstva kontaktného zatepľovacieho systému z kamennej vlny. Konštrukcia stropu je vyskladaná z filigránových stropných panelov a na zastrešenie objektu je použitá jednoplášťová plochá strecha so sklonom 3%. Práca obsahuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby.
Bytový dům, Přibyslav
Hospodková, Michaela ; Hofman, Petr (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu ve městě Přibyslav na Vysočině. Bytový dům má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nachází se v něm celkem 10 bytových jednotek. Objekt je navržen jako zděný ze systému Heluz. Obvodové zdivo suterénu tvoří betonové tvárnice zalité betonem. Celý objekt je kontaktně zateplen minerální vlnou. Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska, v posledním nadzemním podlaží je strop tvořen předpjatými betonovými panely. Střecha je ve dvou úrovních. V nižší části je plochá pochozí, kdy povrch je tvořen travním kobercem a střecha na vyšší části je řešena jako nepochozí.
Bytový dům, Letovice
Ambrožová, Martina ; Hofman, Petr (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Letovicích (okres Blansko). Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Objekt bytového domu má jedno podzemní podlaží a 4 nadzemní. Celkem se skládá z 11 bytových jednotek s různou velikostí a dispozicí. Na prvním, druhém i třetím podlaží se nachází 3 byty, na čtvrtém podlaží pouze 2 byty. Objekt je navržen z konstrukčního systému z vápenopískových kvádrů. Stropy jsou monolitické železobetonové a střecha je plochá jednoplášťová. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Mateřská škola v Poličce
Švandová, Michaela ; Peterka, Tomáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce Mateřská škola v Poličce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. V budově jsou navrženy 2 samostatná oddělení, každé s kapacitou 25 dětí, stravovací provoz, technické zázemí a zázemí pro personál. Součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící objekt jednopodlažní a částečně podsklepený. Okolní terén je mírně svažitý. Jedná se o zděnou budovu založenou na základových pasech. Je zvolen kontaktní zateplovací systém s izolační vrstvou z polystyrenu. Zastřešení budovy je pultovou střechou a z části jednoplášťovou plochou střechou.
Penzion s restaurací, Pasohlávky
Melounová, Martina ; Peterka, Tomáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je projekt penzionu a restaurace. Jedná se o novostavbu dvou budov na rovinaté pozemkové parcele č.5767, která se nachází v obci Pasohlávky. Penzion je navržen jako částečně podsklepený s dvěma nadzemními podlažími. Penzion má kapacitu 26 lůžek, jeden dvoulůžkový pokoj je navržený jako bezbariérový. V suterénu penzionu se nachází wellness zóna a technické zázemí objektu. Restaurace je navržena jako jednopodlažní objekt s kapacitou 50 míst k sezení a kuchyní o kapacitě až 250 jídel za směnu. Hlavní stavební materiál svislých konstrukcí jsou vápenopískové cihly s certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Zastřešení penzionu je provedeno sedlovou střechou, restaurace je zastřešena plochou vegetační střechou.
Zdravotní středisko
Tomíček, Dominik ; Benek, Adam (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
V mé diplomové práci jsem se zabýval návrhem dispozice zdravotního střediska ambulantní péče v městě Kravaře, výběru vhodného konstrukčního řešení a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných zákonů, vyhlášek a technických norem. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. V objektu je navrženo 16 lékařských pracovišť, lékárna základního typu, oční optika. Stavba je založena na železobetonové základové desce a vyzděná z vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické desky. Fasáda je tvořena kombinací provětrávané fasády s obkladem z cemento-vláknitých desek, kontaktního zateplovacího systému a prosklené fasády se slunolamem. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Výplně otvorů v obvodových stěnách jsou navrženy hliníkové.
Mateřská škola Malšice
Jírovcová, Klára ; Peterka, Tomáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh Mateřské školy. Mateřská škola je situovaná na prostorné parcele, která se nachází na ve středu obce Malšice. Pozemek je rovinný a půdorys školky je navržen ve tvaru obdélníku. Projektová dokumentace řeší dvoupodlažní částečně podsklepený objekt Mateřské školy. Objekt je navržen v areálu Základní školy V Malšicích. Vstup do objektu je situován na západní stranu. Vchod na pozemek je z přilehlé místní komunikace. Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm. Svislé konstrukce v suterénu jsou navrženo ze ztraceného bednění. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stropní desky. Schodiště je navrženo jako železobetonové. V 1NP se nachází oddělní Mateřské školy a zázemí pro zaměstnance, ve 2NP se nachází učebny.
Polyfunkčný dom Brno-Řečkovice
Kašuba, Patrik ; Peterka, Tomáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Predmetom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie ku zhotoveniu novostavby polyfunkčného domu v mestskej časti Brno - Řečkovice. Polyfunkčný dom je samostatne stojaci, ktorý sa nachádza v tichej oblasti na okraji Brna. Jedná sa o päť podlažný objekt so 4 nadzemnými, 1 podzemným podlažím a plochou strechou. Objekt je obdĺžnikového tvaru. Pri objekte je 12 parkovacích miest pre automobily. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené murovaným a železobetónovým skeletovým systémom, stropná konštrukcia železobetónovým stropom a stropnými panelmi Spiroll. Vonkajšia fasáda objektu je tvorená omietkou škrabanej štruktúry a presklenou fasádou v prvom nadzemnom podlaží.
Obecní restaurace
Dokulil, Petr ; Peterka, Tomáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma „Obecní restaurace‘‘ řeší návrh novostavby restaurace. Objekt je navržen v centrální části obce Štěměchy. Jedná se o zděnou samostatně stojící stavbu, osazenou v mírně svažitém terénu. Novostavba je dvoupodlažní. V půdorysu má budova tvar písmene „L“. Hlavní vstup je situován z jihovýchodní strany. Ze zádveří se vstupuje do restaurace, která je propojena s barem a venkovní terasou. U baru je sklad nápojů, atd. V zadní části restaurace je umístěno hygienické zázemí s úklidovou místností. Z tohoto prostoru jsou přístupné bowlingové dráhy. Ze severovýchodní strany objektu jsou dva vchody do budovy. Jedním se vstupuje do skladu venkovního vybavení a druhým do chodby, která slouží pro zásobování, přístup pro zaměstnance a pro vynášení odpadů ze skladu odpadů kuchyně. Chodba spojuje restauraci s kuchyní, ke které přiléhá hrubá přípravna zeleniny, sklad s mrazákem a lednicemi, suchý sklad, zázemí pro zaměstnance, kancelář, úklidová místnost, sklad olejů, směsného a chlazeného odpadu a technická místnost. Ze zádveří, za hlavním vchodem, je přístupné podkroví. Po schodišti se dostaneme do chodby. Ta propojuje plochu pro cvičení s přidruženým skladem cvičebních pomůcek a střešní terasou, s úklidovou místností a hygienickým zázemím. Hygienické zázemí je rozděleno pro muže a ženy, je tvořeno šatnami, sprchami a WC. Stěnový systém je tvořen keramickými tvárnicemi Porotherm. Strop v části s podkrovím je dřevěný trámový a fošnový. V přízemní části je systémový strop společnosti Porotherm, na kterém je uložena skladba jednoplášťové ploché střechy s extenzivní zelení. Část s podkrovím je zastřešena šikmou sedlovou dvouplášťovou střechou, tvořenou dřevěným hambalkovým krovem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Muller, J.
10 MÜLLER, Jiří
2 Müller, J. C. F.
3 Müller, Jakub
1 Müller, Jaroslav
1 Müller, Jindřich
10 Müller, Jiří
1 Müller, Josef
2 Müller, Joseph
3 Müller, Julius
3 Műller, Jakub
12 Műller, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.