Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Penzion s restaurací, Valašské Klobouky
Fojtů, Ondřej ; Struhala, Karel (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na novostavbu penzionu s restaurací, která se nachází ve městě Valašské Klobouky. Pozemek je svažitého charakteru. Stavbu penzionu tvoří jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Kapacita restaurace je s terasou 84 osob, ubytování pro 22 hostů v 9 pokojích a wellness pro 15 návštěvníků hotelu. Objekt je půdorysného tvaru obdélníku o rozměrech 25,4x14,25 m. Obvodové a vnitřní svislé konstrukce jsou tvořeny z vápenopískových tvárnic systému KM BETA SENDWIX, vodorovné konstrukce pak tvoří železobetonové stropy. Dům je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Zastřešení je tvořeno pultovou plochou střechou střechou se sklonem 3. Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Polyfunkční dům
Hamplová, Adéla ; Müller, Jan (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Projekt řeší objekt polyfunkčního domu. Objekt leží ve městě Hořice v Královéhradeckém kraji. Pozemek je rovinný. Skládá se z 1 podzemního a 4 nadzemních podlaží. Objekt je obdélníkového půdorysu. V domě jsou 4 prodejny a 10 bytových jednotek o velikosti 3+1. Nad částí 3 nadzemního podlaží je plochá střecha, která slouží k odpočinku. Je tvořena z části betonovými dlaždicemi a z části vegetací.
Horský penzion s restaurací
Dudáš, Peter ; Švidroň, Pavol (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Názov mojej diplomovej práce je Horský penzion s restaurací a je písaná v anglickom jazyku. Mojou úlohou bolo vytvoriť Penzión v horách ktorý by slúžil ako zázemie pre ostatné chaty v okolí. V objekte som preto navrhol wellness aj reštauráciu a ubytovanie. Jedná sa o dvojpodlažný, celopodpivničený objekt. Prízemie je vyhradené pre reštauráciu, suterén pre wellness a podkrovie je určené pre dočasné ubytovanie. Tu sa nachádzajú priestory kuchyne a samotná reštaurácia. Z technického hľadiska konštrukčný systém pozostáva z tehlovej konštrukcie a monolitických stropov. Hlavnými vertikálnými nosnými prvkami sú keramické steny a hlavnými horizontálnými prvkami sú jednosmerne vyztužené dosky ktoré sú stužené železobetónovým jadrom . Strechu tvoria drevené väzníky.
Rehabilitační centrum Pasohlávky
Skříčková, Alžběta ; Císař, Lukáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rehabilitačního centra, které se nachází v katastrálním území obce Mušov na hranici obce Pasohlávky. Jedná se o dvoupodlažní rehabilitační centrum s přilehlou tělocvičnou a částečným podsklepením. Návrh navazuje na podnět společnosti Thermal Pasohlávky, která ve stejné části plánuje vybudovat lázeňský resort, který bude kombinovat prvky lázeňské péče, rekreace a sportovního využití. Objekt plní funkci zdravotnického zařízení rehabilitačního charakteru. Centrum je navrženo pro maximálně 50 pacientu a funkčně je rozděleno na tři částí. První část tvoří rehabilitace. Zde najdeme několik cvičeben, vodoléčbu, elektroléčbu, ordinaci lékaře s čekárnou a recepcí. Rehabilitace dále zahrnuje tělocvičnu s posilovnou s možností vstupu na terasu a přilehlého parku. V druhém patře budovy je navrženo specializované oddělení ergoterapie pro osoby s různým typem postižení. V tomto patře se nachází druhá funkční část objektu. Je tvořena zázemím pro zaměstnance, šatnami, kancelářemi a zasedací místností. Třetí funkční část tvoří technické zázemí objektu v přízemí. Budova je řešena jako stěnový systém, vystavěn z vápenopískových cihel km beta Sendwix se zateplením kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové. Celý objekt je zastřešen plochou střechou. Pro výplně otvorů byla použita dřevěná okna a dveře. Před objektem je řešeno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky rehabilitací. K objektu přiléhá terasa, která bude propojena s parkem. Návrh dodržuje zásady bezbariérového řešení. Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Sportovní centrum Všechovice
Rolinc, Martin ; Jelínek, Petr (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh novostavby sportovního centra, která se nachází v katastrálním území obce Všechovice 787086 (okres Přerov), na parcele číslo 163/1. Pozemek je rovinného charakteru. Jedná se o třípodlažní objekt, s dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Stavba je čtvercového půdorysu. Objekt je založen na základových pasech a patkách. Zděný konstrukční systém je tvořen vápenopískovými tvárnicemi km beta sendwix. Skeletový konstrukční systém je tvořen železobetonovými sloupy a průvlaky, s výplňovým zdivem z tvárnic ytong klasik. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem etics s izolací z minerální vlny. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami a dřevěnými stropními nosníky. Objekt je zastřešen plochými střechami se sklonem 3% a část víceúčelové haly je zastřešena zakřivenou, valenou střechou. Diplomová práce je provedena jako projektová dokumentace pro provedení práce.
Sídlo firmy, Ružomberok
Dvorská, Dominika ; Všelko, Miroslav (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie novostavby polyfunkčného objektu sídla firmy. Novostavba je situovaná na pozemku Ružomberku v oblasti určenej pre výrobnú a skladovaciu funkciu. Navrhovaný objekt predstavuje zázemie pre spoločnosť, ktorá je významným dodávateľom náhradných automobilových dielov. Budova má tri podlažia je čiastočne podpivničená. 1.PP a časť 1.NP slúži ako skladovacie priestory. Zvyšok prvého nadzemného podlažia tvorí predajňa. Druhé podlažie funguje ako administratívna časť firmy. Posledné, tretie podlažie obsahuje 3 firemné byty rôznych dispozícií. Objekt je založený na základových pásoch. Konštrukčný systém je pozdĺžny z keramických tvárnic typu Therm. Steny podzemného podlažia sú zo stratených betónových tvárnic. Stropy budovy sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky. Plochá strecha je nepochodzia, so spádovými klínmi a povrchom z kačírku.
Penzion Pastvina
Adamec, Jan ; Melounová, Martina (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je projekt penzionu a stájí pro koně. Penzion je dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s využitým podkrovím. Je navržen ve tvaru obdélníka a slouží jako zázemí pro návštěvníky areálu a ubytované hosty. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, svislé a vodorovné konstrukce jsou z monolitického betonu s využitím systémového bednění firmy VELOX. Druhým objektem jsou stáje pro koně. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s částečným využitím podkrovního prostoru pro uskladnění pícnin. Objekt je tvaru L a slouží pro ustájení 11 koní, sklad krmiv a garážování zemědělské techniky. Objekt je zastřešen sedlovou střechou tvořenou příhradovými vazníky, svislé konstrukce jsou z monolitického betonu s využitím systémového bednění VELOX. Objekty jsou navrženy na mírně svažitém terénu od východu na západ.
Wellness hotel, Prostřední Bečva
Mužný, Jan ; Struhala, Karel (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Záměrem mé diplomové práce byl projekt řešící novostavbu wellness hotelu pro spádovou oblast obce Horní Bečva, Prostřední Bečva a blízké vesnice a města v okolí. Objekt bude stát na parcele č.764/1 a 769/1, pozemek je mírně svažitý. S objektem hotelu bude provedena stavba parkoviště s celkovým počtem parkovacích míst rovnu 26. Samotná stavba hotelu nabídne možnost celoročního ubytování. Pro hosty hotelu bude možné navštěvovat wellness a restauraci, které jsou součástí objektu hotelu. Restaurace bude pak přístupná i pro extérní návštěvníky. Lokalita pro umístění stavby je vhodná pro tento účel výstavby. Dispozičně je pak hotel řešen jako čtyřpodlažní. Obvodové i vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny vápenopískovými cihlami systému KM BETA SENDWIX. Stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické železobetonové stropy. Stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Mateřská škola
Ciprys, Petr ; Müller, Jan (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy ve Velkých Němčicích. Objekt je navržen pro tři třídy po dvaceti dětech, na každou třídu připadají dva vyučující, dále pak ředitel/ka. Na přípravu jídla a úklid přidají tři zaměstnanci. Stravování je zajištěno pomocí dovozu. Stavba je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepená. Řešený objekt má tvar obráceného písmene L. Zastřešení je řešeno pomocí ploché jednoplášťové střechy. Objekt navržen jako zděná konstrukce s kontaktním zateplovacím systémem, vsazena do rovinatého terénu.
Bytový dům, Šlapanice
Palásková, Zita ; Hofman, Petr (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu ve Šlapanicích. Objekt je situován na okraj města, na dosud nevyužitou stavební parcelu. Bytový dům je navržený částečně podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími a nachází se v něm celkem 12 bytových jednotek. Vstup do objektu je ze severní strany. Stavba je založena na základových pasech. Konstrukční systém je stěnový podélný ze systému ztraceného bednění Velox. Ze stejného systému jsou navržené i stropní konstrukce. Střecha objektu je plochá jednoplášťová s vegetační vrstvou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Muller, J.
11 MÜLLER, Jiří
2 Müller, J. C. F.
3 Müller, Jakub
1 Müller, Jaroslav
1 Müller, Jindřich
11 Müller, Jiří
1 Müller, Josef
2 Müller, Joseph
3 Müller, Julius
3 Műller, Jakub
12 Műller, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.