National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Predator-Prey Simulation in JavaScript
Méry, Jozef ; Janoušek, Vladimír (referee) ; Peringer, Petr (advisor)
Študovanie populácie organizmov je veľmi užitočná oblasť výskumu. Dokáže pomôcť s predpovedaním, porozumením a možným zachovaním populácií. Táto bakalárska práca sa zameriava na modelovanie a simulovanie modelu dravec-korisť založeného na agentoch. Medzi najpodstatnejšie vlastnosti agentov patrí schopnosť zhlukovania založená na modeli boids vytvorený C. Reynoldsom, reprodukcia a mutácia. Výsledok tejto práce je konfigurovateľná prehliadačová aplikácia, ktorú možno použiť na simulovanie rôzných situácií a získanie štatistických údajov. Aplikácia obsahuje šablóny nastavení, ktoré boli simulované. Výsledky simulácií sú krátko zhodnotené.
Terrain Rendering on Top of Vulkan API
Méry, Jozef ; Starka, Tomáš (referee) ; Káčerik, Martin (advisor)
This thesis describes a framework, which has the ability to create and draw a procedural terrain using Vulkan API. It includes a simple introduction to the theory of procedural generation and description of systems for example entity or event system. The goal of this thesis isn't investigating various procedural terrain generation techniques. The purpose of the terrain is a visual demonstration of functionality of the framework.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.