Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fotorealistické zobrazování
Vlnas, Michal ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce popisuje návrh a implementaci metody řešení globálního osvětlení pomocí obousměrného sledování cesty s použitím techniky multiple importance sampling. V první části jsou uvedeny základní informace a postupy potřebné pro fotorealistické zobrazování a rovněž jsou zde představeny často používané metody v této problematice. Další část shrnuje současný stav v tomto odvětví. Poslední dvě části se věnují již konkrétně metodě sledování cesty, kde v první půlce je ukázáno matematické odvození a druhá část popisuje přímo implementaci s využitím CPU.
Atmosferické efekty ve WebGL
Brydl, Jaroslav ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Starka, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá simulací a vykreslováním atmosferických efektů v prostředí WebGL s využitím aplikačního rozhraní Three.js. Jsou popsány principy fungování a implementace efektů střídání dne a noci, mraků, sněhu, deště a stínů. Efekty jsou převážně implementovány pomocí GLSL shaderů, které umožňují snadné použití napříč různými platformami.
Procedurální generování trati
Ončo, Michael ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakářská práce se zabývá procedurálním generováním nekonečné překážkové dráhy pro hru, ve které hráč tyto překážky překonává. Zkoumá vhodné způsoby, jak danou dráhu generovat. V rámci tohoto výzkumu studuje základní vlastnosti šumů a gramatik. Dále se zaměřuje hlavně na gramatiky, L-systémy a jejich vlastnosti. Výstupem této bakalářské práce je program generující překážkovou dráhu, zobrazující vygenerovanou geometrii pomocí OpenGL a umožňující tuto trať procházet.
Systém pro správu a výběr fotografií
Blažek, Tomáš ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro správu a výběr fotografií, který by měl umožnit uživatelům efektivnější způsob vyhledávání ve velkém množství fotografií. Vyhledávací kritéria zahrnují vyhledávání podle objektů vyskytujících se na fotografiích, adresy místa pořízené fotografie a kalendářního data vytvoření fotografie. Výsledkem je systém implementovaný v jazyce Python využívající volně dostupnou neuronovou síť implementovanou v jazyce C.
Simulace křehkých těles
Chlubna, Tomáš ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Křehká tělesa se od pevných liší možností roztříštění na menší částečky v souladu se zákony fyziky. Simulace křehkých těles tedy využívá principů obecné simulace pevných těles a vyžaduje vyřešení dalších problémů spojených s rozkladem objektů na částečky a zapojení těchto fragmentů původního objektu do simulace. Popis a zhodnocení možných řešení tohoto problému a návrh s referenční implementací takové simulace jsou cíle této práce.
WebGL2 renderer ve WebAssembly
Režňák, Pavel ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Starka, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly pomocí překladače Emscripten a její začlenění do webové stránky. Dále je rozebrán obousměrný způsob komunikace mezi jazykem C++ a JavaScriptem, jako je volání funkcí, vytváření tříd či sdílení paměti. Během návrhu vykreslovacího jádra jsou vzpomenuty některé způsoby a metody optimalizace vykreslování. Na závěr jsou jednotlivé technologie porovnány z hlediska jejich výkonu.
Interaktivní aplikace na trénování prostorového myšlení
Mladý, Jakub ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Tóth, Michal (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá tvorbou aplikácie, ktorá slúži na rozvoj logického a priestorového myslenia. Popisuje návrh aplikácie ako aj výber použitých logických hier a ich následnú implementáciu. Ako logické hry boly vybraté dve obdoby 3D piškôrok a 3D znovuzostavenie tvarov. Aplikácia bola implementovaná v jazyku C++ za použitia grafickej knižnice OpenGL.
3D herní svět v OpenGL
Buchta, David ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem moderních technik v počítačové grafice; návrhem a vytvořením aplikace, jež může sloužit jako jádro budoucímu hernímu enginu. V práci jsou vyzdviženy techniky tvorby rozsáhlých terénů, pokročilých stínů, generování fyzikálně založené oblohy a vykreslování velkého množství objektů. Závěrem je provedeno výkonnostní testování těchto modulů.
3D Hra v Unity s využitím analýzy hudby
Majcher, Marek ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabýva metodami analýzy zvukových signálů, enginem Unity a procedurálním generováním grafiky. Cílem práce bylo vytvoření funkční hry, která by demonstrovala analýzu hudby na vhodném způsobu procedurálního generování grafiky. Důležitým grafickým médiem, které se spolupodílí na výsledném grafickém efektu, jsou různé grafické shadery, které dotváří výsledný audiovisuální efekt a dělají vzhled příjemný pro hráče.
Fotorealistické zobrazování
Melcer, Pavel ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realistického zobrazování 3D scén, kde jsou popsány postupy vedoucí k fotorealistickému obrazu. Nejprve jsou uvedeny způsoby definice předmětů, jak je scéna vykreslena na displej, typy světelných zdrojů a povrchové charakteristiky materiálů. V práci se dále nachází popis lokálního osvětlovacího modelu, optických jevů a metod používaných k realistickému zobrazení (raytraycing, pathtraycing, radiozita a photon mapping). Další část zmiňuje důvod výběru téma a popis implementace metody raytraycing a photon mapping.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Lýsek, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.