Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rekultivace krajiny po těžbě nerostných surovin na území ČR
Luka, Václav ; Stein, Zbyněk ; Ponocná, Tereza
Těžba nerostných surovin představuje, společně s dalšími antropogenními aktivitami, jeden z nejzásadnějších zásahů do krajiny. Těžební činností dochází často ke zničení či poškození hodnotných stanovišť a geologických lokalit, ale také ke vzniku nových stanovišť a biotopů, jejichž vznik úzce souvisí nejen se samotnou těžební činností, ale také s následnou rekultivací a revitalizací krajiny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hnízdní úspěšnost a potravní ekologie puštíka obecného (\kur{Strix aluco})
LUKA, Václav
Tato diplomová práce se zabývá složením potravy a hnízdní úspěšností puštíka obecného (Strix aluco). Čeleď Muridae (myšovití) byla dominantní složkou v potravě , alternativní kořistí byla čeleď Arvicolidae (hrabošovití) a ptáci. Velikost snůšky pozitivně korelovala se zastoupením hlodavců v potravě.
Složení potravy a reprodukční úspěšnost puštíka obecného (\kur{Strix aluco})
LUKA, Václav
Tato práce se zabývá složením potravy puštíka obecného (Strix aluco) a jeho reprodukční úspěšností. Hlavní složkou potravy byly hlodavci a jako alternativní kořist dominují ptáci. Reprodukční úspěšnost nepřesáhla v obou letech 56%.

Viz též: podobná jména autorů
3 LUKA, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.