National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Rekultivace krajiny po těžbě nerostných surovin na území ČR
Luka, Václav ; Stein, Zbyněk ; Ponocná, Tereza
Těžba nerostných surovin představuje, společně s dalšími antropogenními aktivitami, jeden z nejzásadnějších zásahů do krajiny. Těžební činností dochází často ke zničení či poškození hodnotných stanovišť a geologických lokalit, ale také ke vzniku nových stanovišť a biotopů, jejichž vznik úzce souvisí nejen se samotnou těžební činností, ale také s následnou rekultivací a revitalizací krajiny.
Fulltext: Download fulltextPDF
Diet and reproduction of the Tawny Owl (\kur{Strix aluco})
LUKA, Václav
This Master thesis deals with diet of the Tawny Owl (Strix aluco) and reproductive parameters. Muridae rodents dominated diet composition and Arvicolidae rodents and birds were alternative preys. Clutch size positively correlated with proportion of rodents in diet.
Diet and reproduction of the tawny owl (\kur{Strix aluco})
LUKA, Václav
This bachelor thesis deal with diet of tawny owl (Strix aluco) and its reproduction. The dominated food component were rodents and alternative prey compose mainly of birds. Reproduction successfulness didn´t exceed 56% in both years.

See also: similar author names
3 LUKA, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.