National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of the economic position of Sportisimo, Ltd
Šindelář, Jakub ; Boukal, Petr (advisor) ; Lukášek, Libor (referee)
The aim of this thesis is to evaluate economic position of company Sportisimo, Ltd for the period from 2012 to 2015 and forecast of future years. This thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with selected methods of financial analysis and practical part applies them on a concrete example. Outcomes of this thesis are to evaluate economic position and its future development. Conclusion summarizes the results from practical part defining strengths and weaknesses.
Visegrádská skupina jako významný středoevropský fenomén
Lukášek, Libor ; Ort, Alexandr (advisor) ; Janoušková, Zuzana (referee) ; Had, Miloslav (referee) ; Vykoukal, Jiří (referee)
Disertační práce, s využitím metody mezinárodně politické analýzy, popisuje a hodnotí vývoj Visegrádské skupiny, jako důležité středoevropské regionální platformy, v letech 1991-2004 na pozadí naplnění vybraných strategických cílů definovaných na počátku spolupráce - zajištění stability a bezpečnosti v regionu střední Evropy po roce 1989 a naplnění integračních ambicí zemí Visegrádské skupiny ve vztahu k NATO, resp. ES/EU. Práce také nastiňuje perspektivy, resp. možný další vývoj spolupráce zemí Visegrádské skupiny po vstupu ČR, Maďarska, Polska a Slovenska do NATO a EU.
Právní úprava obchodních společností v komunitárním právu
Čiháková, Šárka ; Pavlok, Jan (advisor) ; Lukášek, Libor (referee)
Práce se zabývá právní úpravou obchodních společností v rámci komunitárního práva. Cílem je přinést ucelený přehled jejích pramenů, cílů a metod přibližování právních řádů členských států. Těmito metodami jsou harmonizační tendence prováděná prostřednictvím směrnic, unifikace nových nadnárodních forem podnikání a institut vzájemného uznávání společností. Důraz je kladen i na historii práva společností, jeho budoucí vývoj a rozsudky Evropského soudního dvora. Nechybí ani nastínění procesu transformace komunitárního práva do národních právních řádů některých členských států.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.