National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Internet Advertisement and spams
Mňahončáková, Jana ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Luňáčková, Lucie (referee)
Práce se zabývá reklamou na Internetu a spamy. Teoretická část rozebírá jednotlivé formy reklam na Internetu, popisuje problém spammingu a snaží se poradit, jak proti němu bojovat. Praktická část je věnována vyhodnocení dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jaké zkušenosti, názory, postoje a informace mají běžní uživatelé Internetu.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Zajícová, Jana ; Chvojková, Helena (advisor) ; Luňáčková, Lucie (referee)
Práce analyzuje problematiku mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice, nastiňuje přístup spotřebitelských organizací a jejich projektů.
Analýza spotřebitelské organizace v ČR
Vilímovský, Jiří ; Kohoutová, Olga (advisor) ; Luňáčková, Lucie (referee)
Diplomová práce seznamuje s institucemi, které se problematikou ochrany spotřebitele intenzivně zabývají a pro které je téma ochrana spotřebitele prioritou. Práce popisuje legislativní a institucionální zabezpečení ochrany spotřebitele. Na konkrétním příkladu jedné z největších spotřebitelských organizací, sdružení Spotřebitel.cz, je ukázáno, čím vším se spotřebitelská organizace zabývá a to, že je v současnosti nepostradatelným článkem v systému ochrany spotřebitele.

See also: similar author names
2 Luňáčková, Lenka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.