National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe: Vliv potenciální výstavby Dunaj - Odra - Labe na biodiverzitu ichtyofauny v nivách Moravy, Odry a Labe
SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Jurajda, Pavel ; Loyka, Petr
Cílem práce je zhodnotit historické a současné složení ichtyofauny dotčených toků, vyhodnotit úspěšnost přirozené reprodukce ryb, sestavit přehled zvláště chráněných druhů ichtyofauny dotčených toků, posoudit možnosti zavlečení a šíření nepůvodních druhů ichtyofauny a posoudit možné vlivy navrhované trasy D-O-L na ichtyofaunu dotčených toků.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.