Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu"
Bajer, Aleš ; Lisá, Lenka
Geoarcheologie je dnes dynamicky rozvíjející se obor, který se v poslední době významně uplatňuje jako součást archeologických výzkumů především v západní Evropě a Americe. V České republice byla geoarcheologie dlouho chápána zejména ve smyslu určování původu artefaktů, vytipování těžebních okrsků, určení stavebních materiálů, strusek, apod. (Přichystal 2009). V poslední době i u nás došlo k posunu v chápání tohoto meziborového studia, a to směrem k aplikování geovědních disciplín a jejich metod v rámci interpretace formačních procesů archeologických situací a záznamů. Vidění archeologických situací v kontextu geologie, geomorfologie a pedologie může přinést nový pohled v celkové archeologické interpretaci nebo ve směru jakým se bude další archeologický výzkum ubírat. Na rozdíl od principu popisnější archeologie, poskytuje geoarcheologie informace o životním prostředí, využívání a vývoji konkrétních archeologických lokalit a jejich okolí. Může také objasnit způsoby a důvody jejich opuštění. Východiskem georcheologických technik jsou uznávané exaktní metodické nástroje využíváné zejména v geologických vědách. Konkrétní aplikace geoarcheologických metod výzkumu vždy závisí na konkrétní archeologické situaci a tyto mohou být být plně využity pouze při plné součinnosti mezi archeologem a geologem, pedologem (geoarcheologem). Předkládaná metodika si klade za cíl představit a popsat vybrané metody odběru a zpracování vzorků pro konkrétní výzkumné geoarcheologické analýzy. Určena je především terénním archeologickým pracovníkům, studentům přírodovědných archeologických oborů se zájmem o vývoj antropogeně ovlivěné krajiny a všem zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v dané problematice. Metodika je uplatnitelná všemi pracovníky organizací a firem zabývajících se terénní archeologií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Neředín - výplň příkopu
Lisá, Lenka
Zpráva není volně šiřitelná.
Magnetic fabric and mineralogy of cave deposits in Botovskaya Cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
Kadlec, Jaroslav ; Hercman, H. ; Chadima, Martin ; Lisá, Lenka ; Oberhänsli, H. ; Osintsev, A.
The Botovskaya Cave is a typical example of a two-dimensional maze with a total length of explored passages exceeding 60 km, which represents the longest limestone cave system in the Russian Federation. The clastic cave sediments filling the cave passages differ in both mineral and mineral magnetic properties and were deposited under different hydrological conditions. The older portion of the clastic cave fills was derived from overlying sandstones, whereas the properties of younger cave sediments show closer affinity to the soils and weathering products originating on the sandstone plateau above the cave. The cave sediments underwent repeated periods of deposition and erosion during the Tertiary and Pleistocene.
Geologický výzkum Antarktidy
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Lisá, Lenka ; Holub, František ; Elster, Josef ; Štípská, Pavla ; Košler, Jan ; Mlčoch, Bedřich ; Nývlt, Daniel ; Mixa, Petr
Hlavním cílem projektu v tomto roce byl geologický výzkum v širším okolí budoucí stanice pro potřeby projektovaného biologického monitoringu: Podrobné geologické mapování území; Studium zdrojových oblastí tillů a glacifluviálních sedimentů na ostrově James Ross ve vztahu k paleoklimatologickému a paleogeografickému vývoji oblasti; Geomorfologický výzkum kamenných ledovců, periglaciálních a paraglaciálních fenoménů na ostrově James Ross; Vývoj zalednění na ostrově James Ross, studium glaciálních a glacimarinních sedimentů terciérního i kvartérního stáří a zalednění. Byly realizovány tyto práce: geologické mapování v měřítku 1 : 25 000; Podrobná geologická dokumentace; Odběr horninových vzorků.
Paleogeografická‚ paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
Česká geologická služba, Praha ; Růžička, Miloš ; Štěpančíková, Petra ; Franců, Eva ; Gába, Zdeněk ; Koubová, Magda ; Jankovská, Vlasta ; Lisá, Lenka ; Vídeňský, Aleš ; Braucher, Regis ; Hoare, Peter G. ; Hanáček, Martin ; Jarošová, Lenka ; Sikorová, Jana ; Tyráček, Jaroslav ; Janásková, Barbora ; Víšek, Josef ; Nývlt, Daniel
Ve zprávě jsou shrnuty výsledky projektu rozdělené podle jednotlivých dílčích projektů: Korelace ledovcových akumulací pomocí sedimentárně-petrologických metod, Paleogeografická rekonstrukce zalednění vybraných oblastí Česka a Geochronologické zařazení ledovcových akumulací a tvarů reliéfu Česka.
Pelety z lokality Blučina II
Lisá, Lenka
Zpráva je volně šiřitelná.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Lisá, Lidka
1 Lisá, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.