Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení a návrh finanční strategie společnosti KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
Lišková, Šárka ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Boukal, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční situace a zdraví společnosti Koh-i-noor Ponas s.r.o. v letech 2011 až 2015. Tato společnost se zabývá výrobou plastových součástek pro automobilový, elektronický ale i zdravotnický průmysl. První část mé práce je věnována teoretickému hledisku. Zde jsou popsány různé postupy a metody, které se využívají k finanční analýze. Druhá část mé práce je zaměřena na samotnou aplikaci těchto metod na veřejně dostupných účetních výkazech s komentářem vývoje mezi roky a doplněním o informace z výročních zpráv. V rámci analýzy bude také provedeno srovnání Koh-i-noor Ponas s.r.o. s odvětvím. Třetí část této práce zhodnotí finanční strategii řízení společnosti a podá návrhy na její zlepšení.
Dimenze plenérové tvorby v pedagogice volného času
LIŠKOVÁ, Šárka
Teoretické zpracování materiálů z oborů teorie a dějin umění (se zaměřením na fenomén krajinomalby a plenérové tvorby obecně), výtvarné výchovy, pedagogiky volného času a zážitkové pedagogiky. Vytvoření, metodické zpracování, realizace a zdokumentování vlastního výtvarného projektu vztahujcího se k plenérové tvorbě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.