Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití open-source nástroje KiCAD pro realizaci ostrovního nabíjecího systému
LIŠKA, Tomáš
Tématem této bakalářské práce je vytvoření uceleného textu použití návrhového nástroje KiCAD pro návrh a realizaci elektronických obvodů a dat pro výrobu desek plošných spojů. Cílem je vytvoření výrobních podkladů, které v praxi budou sloužit k výrobě desky plošných spojů. V aplikační části bude deska plošných spojů použita ve spojení s řídicím systémem k realizaci ostrovního nabíjecího systému.
Marketingová a komunikační strategie hokejového klubu HC Sparta Praha
Babincová, Tereza ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Liška, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza současné marketingové a komunikační strategie hokejového klubu HC Sparta Praha, především jeho marketingových aktivit a projektů a jeho komunikace s veřejností. Současně je cílem zjištění povědomí sparťanských fanoušků o těchto aktivitách a následné zhodnocení stávající marketingové a komunikační strategie na základě vlastního marketingového výzkumu a navržení vlastních návrhů na zlepšení této strategie. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku pojmů marketing, marketingový a komunikační mix, SWOT analýza a na specifika sportovního marketingu a významu reklamy a sponzoringu v oblasti sportu. Praktická část obsahuje základní informace o klubu HC Sparta Praha a jeho historii, jeho SWOT analýzu, rozbor jednotlivých marketingových aktivit a projektů klubu. V závěru práce je vyhodnocen marketingový výzkum, který byl proveden autorkou mezi příznivci klubu. Na základě výsledků výzkumu jsou navrženy vlastní nápady na zlepšení marketingové a komunikační strategie klubu.
Analýza zabezpečení bezdrátových sítí s využitím mobilního zařízení
Líška, Tomáš ; Malinka, Kamil (oponent) ; Aron, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou bezpečnosti bezdrátových sítí pomocí mobilního zařízení, u kterého je aplikace tvořena pro operační systém Android. Aplikace spouští promiskuitní mód síťové karty a sleduje dostupné sítě v dosahu. Síť je následně možné podrobit bezpečnostní analýze. Práce seznamuje čtenáře s nutnou teorií bezpečnosti bezdrátových sítí, návrhem a implementací aplikace. Práce taktéž popisuje problémy spojené s touto analýzou a shrnuje dosažené výsledky.
Komparativní analýza fúzí realizovaných v roce 2015
Liška, Tomáš ; Skálová, Jana (vedoucí práce) ; Pěsna, Lukáš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku fúzí. Za cíl diplomové práce jsem si stanovil provedení analýzy realizovaných fúzí na území České republiky v roce 2015. V úvodní části jsou popsány základní teoretické aspekty fúzí, včetně jejich zákonné úpravy, jednotlivých forem a motivů k jejich realizaci. Velká pozornost je věnována i procesu debt push-down, při kterém se investor snaží v rámci fúze dostat úrokové náklady z úvěrů na úroveň zdanitelných příjmů s cílem splnění podmínek pro jejich daňovou uznatelnost. Hlavní podstata této práce spočívá v analýze uskutečněných fúzí na území České republiky v roce 2015. Poslední část diplomové práce porovnává vývoj fúzí obchodních společností na území České republiky za období 2010-2015.
Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules
Barbierik, Kamil ; Děngeová, Zuzana ; Jarý, Vladimír ; Liška, Tomáš ; Lišková, Michaela ; Virius, Miroslav
This paper focuses on a dictionary writing system called Alexis that is currently under development at the Institute of the Czech language of the Czech Academy of Sciences of the Czech Republic as part of a preparation of a new monolingual dictionary of the contemporary Czech language. At first, we explain motivation for development of a brand new DWS. We also discuss selected software technologies used for development of the DWS. Then we briefly describe structure of the system that consists of several modules that model key features of the dictionary such as lemma or list of entries. Special emphasis is put on output and editorial modules: we explain the relation between those modules, we demonstrate the process of correction of lemma and roles involved in the process. Finally, we present current status of development and planned new modules which include web interface or revision module.
Development of Dictionary Writing System
Barbierik, Kamil ; Holcová Habrová, Martina ; Jarý, Vladimír ; Kochová, Pavla ; Liška, Tomáš ; Opavská, Zdeňka ; Virius, Miroslav
The article presents a new Dictionary Writing System (DWS) that is being developed at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i., in connection with the preparation of a new monolingual dictionary of contemporary Czech. The overall software architecture is discussed in details; the software is implemented as a web application based on PHP, HTML, and MySQL technologies, users interact with it via the web browser.
E-learning
Liška, Tomáš ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Práce seznamuje čtenáře s pojmem e-learning a poskytuje uspořádaný pohled na problematiku. Vysvětlení základních pojmů, forem, metod realizace nebo zařazení do systému vzdělávání vytváří základ pro pochopení významu elektronického vzdělávání. V práci je vysvětlena i problematika standardizace včetně přehledu nejdůležitějších používaných standardů a principu jejich fungování. Stěžejní část práce tvoří problematika zavádění e-learningu, která je demonstrovaná na příkladu modelové společnosti. V práci jsou zachyceny problémové oblasti při implementaci elektronického vzdělávání, komparace možných řešení včetně návrhu kurzů, které by mohly být realizovány. Současně jsou také identifikovány základní determinanty úspěchu zavádění e-learningu. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti, potenciálními studenty, s cílem zjistit jejich vnímání e-learningu a především jejich požadavky a očekávání. Pro úplnost jsou zachyceny i vývojové směry a trendy, kterými se e-learning ubírá, a které mají slibný potenciál.

Viz též: podobná jména autorů
5 LIŠKA, Tomáš
5 Líška, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.