Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Charakteristika zdiva a defektů stěn místnosti č. 303 v prvním patře Horního zámku Státního zámku Kunštát
Drdácký, Miloš ; Frankeová, Dita ; Kloiber, Michal ; Koudelková, Veronika ; Lesák, Jaroslav ; Válek, Jan ; Viani, Alberto
Charakterizace zdiva místnosti č. 303 byla z důvodu přítomnosti vzácných celoplošných maleb na zdech provedena nedestruktivními technikami. Metody termografie, videoskopie a zemní radar byly využity pro odhalení struktury zdiva pod omítkou a pro hledání hranic zazděných ostění středověkých otvorů. Materiálovou analýzou úlomků historických malt pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo jako pojivo malt identifikováno dolomitické vápno.
Nondestructive methods for detection of hidden fatigue crack in the steel bridge element
Valach, Jaroslav ; Frýba, Ladislav ; Jandejsek, Ivan ; Lesák, Jaroslav ; Vála, Ondřej ; Urushadze, Shota
In this paper we discuss applicability and usability of three non-destructive methods for investigation of fatigue crack propagation in railway bridge structural elements subjected to the repetitive loading. These methods are: an optical method based on the digital image correlation, the active thermography method and the classical x-ray radiographic method.
Metody plošného průzkumu ztracené soudržnosti s podkladem
Drdácký, Miloš ; Lesák, Jaroslav
Příspěvek porovnává schopnosti identifikace odprýsknutí omítky od podkladu třemi různými metodami - poloautomatickým akustickým trasováním, termografií a dynamickou identifikací na několika typech omítky.
Modelový výzkum větru pro památkovou péči
Pospíšil, Stanislav ; Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Lesák, Jaroslav ; Knotková, D.
V článku jsou pomocí příkladů uvedeny možnosti modelového výzkumu působení větru na památky s využitím větrného tunelu. První příklad popisuje výzkum chování gotických pískovcových fiál při cyklickém působení různých kombinací klimatických vlivů. Další skupina úloh souvisí se zatížením větrem a obtékáním historických budov větrem. Posledním příkladem je studium povrchové degradace složitých architektonických forem znečištěním ovzduší.
Nedestruktivní průzkum jižní stěny objektu hejtmanství Státního hradu Křivoklát a stanovisko k návrhu jejího statického zajištění
Drdácký, Miloš ; Lesák, Jaroslav
Zpráva popisuje výsledky zkoumání historického zdiva jižní stěny hejtmanství hradu Křivoklátu pomocí termografie a videoskopu. Informativní průzkum byl proveden i v hradní kapli. Analyzuje poruchy zdiva a formuluje stanovisko k návrhu statického zajištění objektu a jižní parkánové zdi.
Studium povětrnostních vlivů a efektu hydrofobizace na kamenných fiálách z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
Drdácký, Miloš ; Lesák, Jaroslav ; Slížková, Zuzana ; Pospíšil, Stanislav ; Delpech, P.
Zpráva shrnuje výsledky první části zkoušek historických materiálů a objektů v klimatickém větrném tunelu Jules Verne CSTB Nantes. Uvádí průběhy teplot a vlhkostí, měřené na povrchu i uvnitř historických kamenných fiál z chrámu sv.Barbory v Kutné Hoře při různých režimech kombinovaného klimatického zatížení s proměnnou charakteristikou teploty, deště a rychlosti větru. Povrchové měření využívá termografie. Při experimentech byl sledován vliv hydrofobizace.
Monitorování vlivů prostředí na kulturní památky a diagnostika jejich poruch
Drdácký, Miloš ; Bryscejn, Jan ; Lesák, Jaroslav ; Slížková, Zuzana ; Urushadze, Shota
Zpráva popisuje zákonitosti a důsledky vlivů prostředí a antropogenní činnosti na kulturní památky. Presentuje vybrané metody nedestruktivního průzkumu a monitorování stavu historických konstrukcí.
Nedestruktivní průzkum zděných a dřevěných konstrukcí Mariánské věže na hradě Karlštejně
Drdácký, Miloš ; Jirovský, Ivo ; Lesák, Jaroslav
Zpráva uvádí výsledky nedestruktivního průzkumu zděných a dřevěných konstrukcí kostelní věže na hradě Karlštejně. Použité metody zahrnují pasivní termografii pro zdivo, rentgen, jádrové vývrty, odporové mikrovrtání a posouzení defektů pro dřevěné konstrukce.
Contact-less methods for identification of cohesion loss in lime mortar renders
Drdácký, Miloš ; Lesák, Jaroslav ; Michoinová, D. ; Svoboda, J. ; Urushadze, Shota
Paper presents pilot tests on lime mortar rendering with artificiallymade defects of cohesion between the plaster and brick wall. Twoexperimental methods and a FEM computational model were applied.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Lesák, Jan
4 Lesák, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.