Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formováni cen a výnosností obchodovatelných dluhopisů neobchodovatelných emitentů - "dluhopisové IPO"
Sushkova, Alina ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Lepič, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku primární emise dluhopisů nefinančními podniky na pražské burze. V teoretické časti byly uvedeny hlavní parametry cenných papírů, finanční ukazatele firem, které formují rizikovou prémii a možnosti volby bezrizikové základny. Praktická část představuje vyhodnocení cenotvorných faktorů na příkladu vybraných emisí uskutečněných na pražské burze.
Ocenění společnosti KRPA PAPER, a.s.
Červinka, Jan ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Lepič, Lukáš (oponent)
Předmět diplomové práce je tržní ocenění společnosti KRPA PAPER, a.s. k datu 31. 12. 2014. Cílem práce je aplikace teoretických znalostí na konkrétní případ. Účelem ocenění je zjištění tržní hodnoty netto. Práce je členěna do kapitol, které jsou na sebe navazujícími částmi ocenění podniku. Na začátku každé kapitoly je stručně popsán účel dané kapitoly v rámci ocenění. V úvodu jsou popsány základní parametry a východiska ocenění. Následují části finanční a strategická analýza, generátory hodnoty, finanční plán a ocenění. Pro samotné ocenění je použita metoda DCF Entity. V rámci ocenění je aplikován diskont na úrovni podniku jako celku.
Ocenění společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s.
Novotný, Jakub ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Lepič, Lukáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je ocenění společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. tržní hodnotou k 31. 12. 2014. První části práce seznamují s účelem ocenění a oceňovanou společností. Dále navazuje finanční analýza, kde je zkoumáno finanční zdraví společnosti a předpoklad going concern. Následuje provedení strategické analýzy a z ní vycházející prognóza tržeb společnosti. Poté jsou prognózovány generátory hodnoty a na jejich základě vytvořen finanční plán. Závěrečná část práce se je věnována ocenění společnosti metodou DCF Entity a dále také metodou tržního porovnání, jakožto metodou podpůrnou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.