Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problémy implementace integrační politiky ve vztahu k migrantům prostřednictvím nestátních neziskových organizací na území hlavního města Prahy
Lazutkin, Evgeny ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
Tato práce je věnována roli nestátních neziskových organizací při implementaci integrační politiky ve vztahu k migrantům na území hlavního města Prahy. Integrační politikou se rozumí jak integrační politika České republiky, tak i vlastní integrační politika hlavního města, vyjádřená v pražské integrační koncepci. Cílem práce je zjistit, jakou úlohu hrají nestátní neziskové organizace při procesu implementace této politiky, jejich postavení mezi ostatními aktéry integrační politiky. Především je ale práce zaměřena na fenomén implementačního deficitu, vznikajícího při implementaci politik. V teoretické části je uveden popis migrační a integrační politiky České republiky, pražské integrační politiky a teoretická východiska, na kterých je práce postavena. Práce je založena na údajích získaných bezprostředně z interview s vybranými zástupci neziskových organizací a také na sekundárních zdrojích o tvorbě a realizaci integrační politiky. Práce je vytvořena formou případové studie a zkoumá zaprvé to, jaký vhodný model se dá použít pro popis procesu implementace integrační politiky prostřednictvím nestátních neziskových organizací, a zadruhé to, jestli při tomto procesu vzniká implementační deficit. Závěrem práce je shrnutí poznatků z výzkumu, jejich kategorizace a další zjištěné detaily o tom, co dle...
Vliv krátkodobého pobytu v místech odnětí svobody u nepodmíněných vězňů v České republice
Lazutkin, Evgeny ; Cejp, Martin (vedoucí práce) ; Kotík, Michal (oponent)
Práce je věnovaná problematice nedostatků programů zacházení ve vězeních České republiky s odsouzenými k nepodmíněnému krátkodobému trestu. V teoretické části práce je uvedena definice nepodmíněného krátkodobého trestu odnětí svobody a stručně popsán systém programů zacházení v České Republice. V teoretické části jsou také popsány modely vězeňského prostředí podle kriminologa Bena Creweho. V empirické části práce na základě výpovědí vězeňských pedagogů jsou programy zacházení zařazovány k modelům vězeňského prostředí, popsaným v části teoretické a praktická realizace programů zacházení popsaná vězeňskými pedagogy je porovnávaná s legislativou. Následně v empirické části na základě vypovědí vězeňských pedagogů a vězňů je provedená identifikace existujících nedostatků, které mohou být překážkou v účinné realizaci programů zacházení pro odsouzené ke krátkodobému nepodmíněnému trestu odnětí svobody. V závěrečné části práce jsou uvedeny možné příčiny nalezených nedostatků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.