National Repository of Grey Literature 68 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Market of marketing research - analysis of contemporary state, prediction of future development, international comparison
Laschoberová, Libuše ; Zamykalová, Miroslava (advisor) ; Koudelka, Jan (referee) ; Machková, Hana (referee) ; Přikrylová, Jana (referee)
Marketing research is an important part of marketing, it delivers information which can be used to support decision making, for creation of plans and strategies, and also for their subsequent evaluation. Monitoring the current market, competitors and consumer behaviour, marketing research creates a competitive advantage, increases the level of certainty and reduces the level of risk to the business. It is essential that the marketing research is conducted in a professional manner. The dissertation work of Libuše Laschoberová provides readers with one document which analyses marketing research in a complex way -- it comprises of detailed information about this market and its environment in context, basic theory, brief description of historical development, selective important data, international comparison, up-to-date trends, prediction, data and opinions of marketing research agencies and experts in this field. There are also practical examples which illustrate some theoretical findings. It is focused on analysis of the contemporary state of this branch, prediction of future development and international comparison. In a practical business environment this would help to gain a deeper understanding of the market research process via the collective and structured information contained in this dissertation. The analysis was conducted independently and objectively. From a practical point of view it is an especially important section which describes the possible future trends in the market. It enables the business to adapt to these trends, create appropriate strategies and therefore prepare the firm for likely future developments. The essential part of this dissertation is based around two separate research projects which resulted in new, previously unknown data. The obtained information confirmed the assumed hypothesis and brought experts' opinions on selected issues. It can be concluded that: 1) Czech firms change their point of view on marketing research -- they are beginning to understand its benefits and use them to their own advantage. 2) Clients' requirements for quality and professionalism of marketing research are increasing. 3) The percentage of international marketing research is growing, whereas the number of projects on national level is in decline.
Czech centers, their evolution and role in trade support
Němečková, Jitka ; Gullová, Soňa (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
The diploma thesis is mainly focused on Czech centres with emphasis on their role in promotion of Czech republic abroad. In fact it is a comprehensive overview of realistic options of Czech centers to work effectively in area of presentation of Czech republic and to support development of trade relationships between Czech republic and foreign countries. The diploma thesis also pays attention to the cooperation among Czech centers, CzechTourism, CzechTrade and CzechInvest and is giving options of efficient coordination of their activities.
Zvláštnosti obchodního jednání a protokolu pevninské Číny a Hong Kongu
Němcová, Kristýna ; Gullová, Soňa (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
Cílem mé bakalářské práce je popsat odlišnosti čínské kultury, historických a jiných vlivů mající vliv na obchodní jednání a protokol. Zaměřuje se na praktické poznatky o tom, jak se přizpůsobit čínskému prostředí v obchodní a právní oblasti. Porovnává pevninskou část Číny a Hong Kong. Bakalářskou práci jsem rozdělila na dva velké úseky. První část pojednává o kultuře a kulturních atributech současné Číny. Druhá část popisuje obchodní zvyklosti a jednání čínských partnerů. První část v sobě zahrnuje obecné kapitoly týkající se geografických a demografických podmínek, sociálního systému. Popisuje náboženství, jazyk, písmo, historické souvislosti a obecné kulturní atributy, které bezprostředně souvisí s chováním Číňanů v obchodním styku. Tato část tvoří asi jednu třetinu bakalářské práce. Druhá část práce je obsáhlejší a je rozdělena na dvě části: na teoretickou a praktickou část. Teoretická část v sobě zahrnuje faktory ovlivňující vyjednávání, taktiky jednání a jeho jednotlivé fáze, úskalí a nepsaná pravidla obchodu, obchodní protokol a porovnání obchodních zvyklostí pevninské Číny a Hong Kongu. Kapitola porovnávající pevninskou část Číny a Hong Kong je důležitou částí mé práce a specifikuje rozdíly v přístupu podnikatelů, v právním prostředí, v historických souvislostech a obecných rozdílech, které mohou zaznamenat obchodníci vstupující na čínský trh. Specifika Hong Kongu nejsou popsány pouze v této kapitole, ale je jim vymezen prostor i v obecných kapitolách o celé Číně. Praktická část specifikuje zkušenosti evropských firem na čínském trhu a zahrnuje v sobě odpovědi dotazovaných na základě dotazníku. Dotazník obsahuje 10 otázek, každá otázka je postupně rozebírána dle zodpovězených možností.
Komparace marketingové strategie společnosti Nestlé v České republice a v Latinské Americe
Colmenárez García, Anna Carolina ; Král, Petr (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
This thesis establishes a comparison between marketing strategies used by the transnational corporation Nestlé in the Czech and the Latin American market. Furthermore, it focuses on the cultural influences on the Nestlé's decision making process. It studies, as well, the effects of the economic, political, social and cultural environment on the international activities of this company, especially on its marketing plan.
Czech-Bulgarian Trade Relations
Müllerová, Lucie ; Gullová, Soňa (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
This thesis analyses the Czech-Bulgarian trade relations, evaluates them critically, and considers their possible further development. The thesis is also intended to be a handbook for Czech investors and businessmen considering the entry to the Bulgarian market. It outlines the information about the Bulgarian business environment and its legal framework, investment incentives, and it also recommends the most perspective economic segments for doing business.
Infuence of Tourism on China's Economy
Osetrova, Maria ; Gullová, Soňa (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
Nowadays tourism is a very important economic sphere. It brings a lot of finance to the tourist destinations and employes a many people. The growth of tourism is very high now. The biggest growth is in China. Tourism has not only a direct influence of economy. Tourism also influences the work in other braches and inderectly influence the employment there. The main goal of this work is to find out advantages and disadvantages of the tourism and sum up the influence of tourism on economy.
Business relations of the Czech Republic and Japan
Hajnová, Marie ; Gullová, Soňa (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
Japan is the second largest national economy in the world after the United States and is one of the most developed countries. The japanese economy has a high degree of the modernization. Japanese companies such as Canon, Fujitsu, Honda, JVC, Minolta, Mitsubishi, Nissan, Panasonic or Toyota are worldwide known. Japan is for the Czech Republic one of the most important partners in Asia. The strong cultural relations occupy very important position in the mutual relations. The czech culture is popular in Japan and the japanese art is popular in the Czech Republic. The aim of my bachelor work is to describe and to analyse the business relations of the Czech Republic and Japan.
Particularities of diplomatic and business protocol of Spain
Krejčová, Petra ; Gullová, Soňa (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
Spain - land of sun and fire, country of dance and singing, country of passion and joy of life, land of horses and bullfighting, land of wine and celebration or country of epic heroes and battles. So, or otherwise, imagine many foreigners this State located on the Iberian Peninsula and representing also the gateway to Latin America. Kingdom of Spain and its culture and traditions have undergone a long evolution and many changes over the centuries and shows the effects of influence not only of European but also Arabian and Indian cultures. These factors significantly affect the Spanish way of trading, the treatment of partners, negotiation or diplomatic and business relations. Although Spain is a part of Europe and since 1986 also a member of the European Union, it still has its specific differences from other European states, which must be taken into account when establishing and maintaining any relationship, whether of business, diplomatic or cultural nature. The goal of my work is, with the help of Spanish literature authors, to characterize the business and diplomatic protocol of Spain and to highlight the most significant differences related to cultural and historical facts. Areas of interest are, for example, the style and methods of negotiation, business etiquette, business and social events, the specificities of royal protocol and other factors of social life, which blend with the world of business and diplomacy. The differences are more pronounced in the area of business, as diplomatic protocol and its rules are governed by international treaties, particularly the Vienna Convention on Diplomatic Relations from 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations from 1963, and the differences between countries are less apparent or none. In Spain, this issue is given much attention and many professional publications have come out on similar issues. Professional and informal social etiquette have their strong and respected position here, and with the increasing importance and formality of contacts, their importance is increasing as well. A model and image of the perfect knight of past times has outlasted in a modified form to this day. The role of family and differences in status and roles of men and women can not be ignored. In our country, there are these issues an object of much less interest and often then occurs the failure of negotiations or the failure of business contacts only because of ignorance and misunderstanding. My aim is therefore also to provide a better view of the Spanish country and culture from the perspective of a potential trading partner and enable an easier understanding of the Spanish way of life, thinking and the resulting negotiations. The potential of the country for our manufacturers and retailers is big and successful penetration of the Spanish market may also be the first step into the business waters of Latin America.
Inovační politika Francie
Ročková, Simona ; Gullová, Soňa (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
The bachelor thesis targets the area of the innovations and the innovative policy. It defines these terms. The example of the state, on which the thesis shows the different kinds of support and describes the innovative policy, is France. The thesis analyses the recent posture of the innovative policy of the state, it analyses the influence on its whole economic development, its balance of trade and payments and compares the support of the research and the development with the world.
Protocol and etiquette in diplomacy and business
Horná, Kateřina ; Gullová, Soňa (advisor) ; Laschoberová, Libuše (referee)
The purpose of this thesis is to define the terms "business protocol", "state protocol", "diplomatic protocol" and "etiquette", to describe some of the rules of social behavior and explain the importance of compliance with these rules. Equally important part is form of protocol and etiquette of diplomacy, for example how follow-up contacts between the countries each other, who is regarded as the initiator, what kind of ceremonial duties exist, how looks the organization of visits or how to choose appropriate gifts. This thesis is divided into three main chapters. The first part defines the basic concepts. The second part of the work focuses on the business protocol itself. It includes such topics as social priority, introduction, business cards, clothing, letters, netiquette, organizing a business meeting, a visit of a foreign guest, an international conference and last but not least social accident. The third chapter examines diplomatic protocol and pays particular attention to the supreme visiting government officials. To obtain the necessary information has been used by professional literature and sources of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. On the basis of the methods of direct observation were characterized the best and worst results, that is what is good and what is not good. It was discovered that the rules of the protocol in business circles in the Czech Republic are often violated.

National Repository of Grey Literature : 68 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.