National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Electronic Circuits for Biomedical Applications
Pisarenko, Tatiana ; Langerová, Petra (referee) ; Zmrzlá, Petra (advisor)
Tato bakalářská práce obsahuje úvod do biomedicínských signálů a možnosti zpracování těchto signálů elektronickými obvody. Významná část práce se zaměřuje především na popis EMG signálu. Součástí práce jsou take schemata elektrických obvodů, které se používají především pro zpracování EMG signálů. Dále má práce praktickou část, v níž byly v simulátoru OrCAD Capture ověřovány funkce a parametry navrženého obvodu.
The Impact of Media on Consumer Behaviour in the Energy Sector
Sedláček, Štěpán ; Hála, Tomáš (referee) ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor thesis deals with the analysis of the aspects that prevent or allow the integration of the principles of social networks into the system of smart meters as well as the study of their potential and possibilities of implementation. The issue of how the future smart grid consumer will benefit from the future smart city grid services are hot topics. Here, a survey is presented that focuses on these aspects. An analysis of the survey results and key messages identifies view of the people on the topic and proposes directions that may be followed when designing applications and services of residential smart city consumers.
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze pro zábavu. Cílem této práce je proto prokázat jejich využitelnost a pozitivní vliv na již zmínění medicínský vzdělání a zdravotní péči. První část práce pojednává o vlivu her na vzdělávání studentů medicíny, lékařů i pacientů a zároveň jej kriticky analyzuje. Druhá část je zaměřena na využití her ve zdravotní péči, jako je například terapie dětí s autismem nebo dětskou mozkovou obrnou, dále jako možnost redukování bolesti, či způsob objevování nových biochemických látek a struktur. Záměrem práce je zabývat se nejen počítačovými hrami, ale také s nimi spojenými technologiemi jako je virtuální a rozšířená realita, které ještě násobí zkušenosti získané v medicínském vzdělání.
Linguistic and Cultural Aspects of Doing Business in Multicultural Environment
Zsiga, Juraj ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
S rostoucím množstvím globálních kulturních modelů se problém jazyka v mezikulturní komunikaci stává stále významnější. Tato bakalařská práce poskytuje přehled některých jazyků a jejich užití rodilými mluvčími, přičemž definuje vliv mateřských jazyků. Práce pojednává také o kultuře a jejich definicích, zatímco popisuje kulturní modely, zejména Lewisův model a Trompenaarsův model. Teorie je následně aplikována na subjekty této práce, a to Anglie a Japonsko.
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakálářská práce se zaměřuje na výrobu elektrické energie za pomoci obnovytelných zdrojů. Existuje nespočet faktorů vztahůjících se k obnovitelné energii. Nicméně na tyto aspekty je většinou pohlíženo spíše individuálně, než jako na celek. Tudíž se tato práce pokouší obsáhnout většinu významných aspektů jež jsou spojeny s výrobou energie za pomoci obnovitelných zdrojů a organizuje je v jeden logický celek. To je uskutečněno představením obecného popisu technologie jako takové stejně jako výsledných dopadů použitých systémů.
The influence of mother tongue on learning foreign languages
Kimličková, Lenka ; Langerová, Petra (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Tato práce se zabívá tématem přivlastňování si cizího jazyka a vztahem mezi mateřským a cizím jazykem. Objasňuje základní pojmy, například přivlastňování si jazyk, kontrastní analýza a jazykový transfer. Zdůrazňuje význam přivlastňování si mateřského jazyka a vysvětluje teorie přivlastňování si jazyků. Poskytuje čtenáři příklady nejčastějších chyb, které se vyskytují při učení jazyků. Kromě tohohle pojednává také o nejrůznějších faktorech, mezi které patří věk nebo motivace a jejich vliv na učení jazyků.
Practical applications of superconductivity
Mádrová, Tereza ; Langerová, Petra (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování souhrnného přehledu využití supravodivosti v technických řešeních a aplikacích, čímž se rozumí nikoliv experimentální využití, nýbrž využití v reálném technickém řešení. Tato práce se věnuje zejména popisu, v první části základním atributům supravodivosti, bez nichž není možné princip supravodivosti pochopit a jsou tudíž nezbytnou součástí práce, ve druhé části rozdělení do kategorií supravodičů podle určitých kritérií, a v poslední části popisuje příklady aplikací supravodivosti tak, jak se s nimi můžeme setkat v každodenním životě.
A Comparative Study of English as a Lingua Franca in International Corporations
Juráň, Vilém ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Angličtina je dnes jednoznačně nejpoužívanějším jazykem v rámci mezinárodních styků. Tato práce se zabývá důležitými jazykovými problémy, které vznikají v mezinárodních společnostech, ve kterých je angličtina Lingua Franca. V práci jsou analyzována specifická jazyková témata jako výslovnost a idiomatické vazby. Cílem této práce je nabídnout možnosti, jak lze tuto komunikaci zefektivnit. Přináší bližší pohled na použití jazyka prostřednictvím poznatků získaných ve společnosti BMW UK.
Advanced systems of Li-Ion accumulators
Lexová, Kristýna ; Langerová, Petra (referee) ; Mihai, Hana (advisor)
S rostoucí potřebou energie pro přenosnou elektroniku a elektrická vozidla se problematika úschovy elektrické energie stává stále významnější. Tato bakalářská práce poskytuje přehled elektrochemických zdrojů energie, a to zejména lithno-iontových akumulátorů a nejpoužívanějších materiálů pro kladnou elektrodu. Práce pojednává také o vývoji vysokonapěťových katodových materiálů, včetně systému lithium-síra. Experimentální část této práce popisuje zhotovení několika vzorků kladných elektrod, a porovnává jejich elektrochemické vlastnosti.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Langerová, Pavlína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.