National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Defect Detection In Fibered Material Using Methods Of Machine Learning
Lang, Matěj
SILON s.r.o is manufacturer of polyester fibres which get used in wide range of applications, many of them requiring highest quality material. Due to manufacturing processes, some fibres are not drawn properly and stay in the fiber as bundles, or brittle, thick threads. Proposed lab station should automate process of quality check of each batch. It consists of linescan camera scanner and computer with software for detection and analysis of defects.
Defect detection on fiber materials using machine learning
Lang, Matěj ; Richter, Miloslav (referee) ; Honec, Peter (advisor)
Cílem této diplomové práce je automatizace detekce vad ve vláknitých materiálech. Firma SILON se již přes padesát let zabývá výrobou jemné vaty z recyklovaných PET lahví. Tato vata se následně používá ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, ale nejčastěji v dámských hygienických potřebách a dětských plenách. Cílem firmy je produkovat co nejkvalitnější výrobek a proto je každá dávka testována v laboratoři s několika přísnými kritérii. Jednám z testů je i množství vadných vláken, jako jsou zacuchané smotky vláken, nebo nevydloužená vlákna, která jsou tvrdá a snadno se lámou. Navrhovaný systém sestává ze snímací lavice fungující jako scanner, která nasnímá vzorek vláken, který byl vložen mezi dvě skleněné desky. Byla provedena série testů s různým osvětlením, která ověřovala vlastnosti Rhodaminu, který se používá právě na rozlišení defektů od ostatních vláken. Tyto defekty mají zpravidla jinou molekulární strukturu, na kterou se barvivo chytá lépe. Protože je Rhodamin fluorescenční barvivo, je možné ho například pod UV světlem snáze rozeznat. Tento postup je využíván při manuální detekci. Při snímání kamerou je možno si vypomoci filtrem na kameře, který odfiltruje excitační světlo a propustí pouze světlo vyzářené Rhodaminem. Součástí výroby skeneru byla i tvorba ovládacího programu. Byla vytvořena vlastní knihovna pro ovládání motoru a byla upravena knihovna pro kameru. Oba systém pak bylo možno ovládat pomocí jednotného GUI, které zajišťovalo pořizování snímku celé desky. Pomocí skeneru byla nasnímána řada snímků, které bylo třeba anotovat, aby bylo možné naučit počítač rozlišovat defekty. Anotace proběhla na pixelové úrovni; každý defekt byl označen v grafickém editoru ve speciální vrstvě. Pro rozlišování byla použita umělá neuronová síť, která funguje na principu konvolucí. Tento typ sítě je navíc plně konvoluční, takže výstupem sítě je obraz, který by měl označit na tom původním vadné pixely. Výsledky naučené sítě jsou v práci prezentovány a diskutovány. Síť byla schopna se naučit rozeznávat většinu defektů a spolehlivě je umí rozeznat a segmentovat. Potíže má v současné době s detekcí rozmazaných defektů na krajích zorného pole a s defekty, jejichž hranice není tolik zřetelná na vstupních obrazech. Nutno zmínit, že zákazník má zájem o kompletní řešení scanneru i s detekčním softwarem a vývoj tohoto zařízení bude pokračovat i po závěru této diplomové práce.
Tactile Feedback Stimulation
Lang, Matěj ; Harabiš, Vratislav (referee) ; Kopečný, Lukáš (advisor)
This bachelor's thesis is focused on building and testing a tactile interface. As a first step, it describes various methods of creating a tactile stimulus and mentions basic physical principles used. The direct electrical stimulation was chosen as suitable candidate for replication. For this there was created high voltage DC voltage source controlled by Arduino Nano. Also a PCB accommodating series of electrodes connected to control the flow of current. The system is controlled by STM32F4-Discovery. In thesis is described design of PCBs and all created software. The board has been tested and improvements were proposed.

See also: similar author names
2 LANG, Martin
2 Lang, Marek
2 Lang, Martin
4 Lang, Michal
2 Lang, Miloš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.