National Repository of Grey Literature 104 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Public Library Services for Language and Cultural Minorities
Nekolová, Kateřina ; Landová, Hana (advisor) ; Římanová, Radka (referee) ; Vlasák, Rudolf (referee)
(in English): In some libraries, intercultural services are already a regular part of operations. In the Czech environment they appear only sporadically, as confirmed by a questionnaire survey examining library services for people with specific needs. In the survey have participated 625 libraries and it turned out that only 6 % of them offer targeted services to foreigners, migrants or national minorities. Another 30 % of libraries are marginally involved in these groups. A survey of the use of Czech libraries by migrants have tried to discover the view from the other side. It consisted of a questionnaire survey with 122 respondents, and semi-structured interviews with eight respondents. The results showed that most respondents do not regularly use the services of Czech libraries. If migrants use the library, they evaluate their offer positively. Best rated were events in the library, which received an average rating of 1.12 on a scale of one to four. Furthermore, the reasons of non-use of Czech libraries were investigated - the most frequent reason was an other way of obtaining literature. Project Open Library in Madrid was chosen as an example of good international practice. The concept of intercultural mediation in libraries was presented in a case study. The question is whether migrants would...
Development of Libraries of Public Higher Education Institucions in Czech Republuc: Background for Preparation of Conceptual Document
Odehnalová, Marie ; Landová, Hana (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
The master thesis deals with the development of public academic libraries in the Czech Republic. The research identifies the strengths and weaknesses of these libraries, possible areas for further development and new opportunities. The thesis briefly describes the situation of Czech academic librarianship and describes the characteristics of academic libraries. Czech are foreign conceptual documents for these libraries are presented. The research was divided into four parts - a questionnaire survey, where the target group were librarians of these libraries, followed by structured interviews with representatives of library management, group discussions with librarians and structured interviews with students. The conclusion of this thesis is dedicated to the summary of the information obtained from all parts of the research.
Reading skills reflection of the ninth grade elementary school pupils
Dufková, Diana ; Landová, Hana (advisor) ; Ort Feyglová, Sandra (referee)
The diploma thesis focuses on reading of the ninth grade school pupils. The aim is to evaluate the influence of school teaching of the subject Czech language and literature on pupils and their approach to reading. The theoretical part introduces key terms, importance of reading, factors influencing the reading of children and youth, reading of pubescents and deals with the role of the school in forming of reading habits. The research was carried out in the ninth grade of lower-secondary school. It was a qualitative method in the form of questionnaires. Specific research questions have been identified in cooperation with the school and the teacher. The research results - in the context of the suggestions offered by the school - provide feedback for the school and teacher.
Competitive Intelligence
Kovaříková, Marie ; Papík, Richard (advisor) ; Landová, Hana (referee) ; Molnár, Zdeněk (referee)
The dissertation focuses on information support for the strategic management of universities in the Czech Republic, using competitive intelligence as a framework. Qualitative and quantitative research methods - text analysis, questionnaire survey and conceptual modelling - have been used to achieve the goal of the dissertation.Current state of the topic is reviewed both from the global and Czech perspective, with a special emphasis on legal and economic environment in which Czech universities operate. Strategic and organizational aspects of the information support provided to university management are evaluated. Data necessary for the provision of information support are also discussed. The key role of university libraries in the information support for university strategic management is identified.Categorization of internal and external information sources forming the data base for the strategic management support and the conceptual model of the data base are the main results of the dissertation. Key words competitive intelligence, strategic management, information managment, university evaluation, public universities, information support, information systems, information systems integration, public management and administration, Czech Republic,
Seniors and the issue of digital divide
Zadražilová, Iva ; Landová, Hana (advisor) ; Steinerová, Jela (referee) ; Slussareff, Michaela (referee)
Tato disertační práce se zabývá tématem digitální propasti, která je řešena z hlediska seniorů a práce s internetem. V dnešní době rozmachu technologií a jejich penetrace do všech sfér života je nezbytné, aby starší lidé nebyli digitálně vyloučeni a mohli plnohodnotně využívat všech výhod a zjednodušení, které internet a technologie přináší. Prostředkem k získání digitálních kompetencí je vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, které může být poskytováno prostřednictvím sítě knihoven. Práce představuje celý teoretický rámec problematiky, nicméně hlavním přínosem je výzkumná a aplikační část. Výzkumy probíhaly v kvalitativní i kvantitativní rovině a přinesly odpovědi zejména na otázky, jakým způsobem dnes senioři internet využívají a o jaká témata jeví největší zájem z hlediska svého dalšího vzdělávání. Kvantitativního výzkumu se účastnilo více než 750 osob a na základě výsledků dotazníku bylo možné navrhnout metodickou příručku pro vzdělávací lekce. Příručka obsahuje návrh deseti lekcí s tématy, která jsou podložená získanými daty. Dvě z těchto lekcí byly otestovány v rámci evaluačního výzkumu. Příručka existuje ve formě e-knihy a je volně šířena mezi knihovny a další instituce.
The concept of information education in the library of the University of West Bohemia in Pilsen
Hajšmanová, Lucie ; Landová, Hana (advisor) ; Zadražilová, Iva (referee)
The diploma thesis focuses on the development of information literacy and information education in university libraries. Based on theoretical and practical knowledge, the aim of the thesis is to propose a concept of information education in the university library of the University of West Bohemia. First, the theoretical part introduces key terms, content, implementable forms and current approach to information education in the context of the university environment. Moreover, it also specifies the current role of the university library as a provider of information education and defines the main competencies of a librarian as an education coordinator or lecturer. Next, the thesis provides an overview of the current activities aimed at literacy development at the university library. The practical part describes in detail the course of quantitative survey of student needs and preferences related to the analysed issue. The final part of the thesis is based on the research results and facts obtained from the analysis of the current educational programs. It proposes a concept of information education, which defines possible changes to the current situation and offers recommendations for future development of the university library so that it can realize its full potential in this area.
The implementation of Digital Object Identifier at the univerisities in Czech Republic: experience and recommendations
Rumpíková, Kristina ; Landová, Hana (advisor) ; Dvořák, Jan (referee)
(in English): The aim of this thesis is to present persistent identification system of digital object identifier and analyze of use of DOI on a sample of public universities in the Czech Republic. The first part introduce the DOI system, its structure, advantages and examples of use in recent time. The second part is focused on analysis of current use of DOI in public univeristies. To fullfil this purpose researched questions were stated. Data was collected were determined in questionaire survey and semi structured interview. The conclusion of thesis proposes a direction of further reflection towards improvement of current situation.
Project Bookstart: the potential for further development in the Czech Republic
Mizlerová, Kateřina ; Landová, Hana (advisor) ; Šmejkalová, Jiřina (referee)
This diploma thesis deals with the international project Bookstart and its potential for further development in the Czech Republic. The first part is devoted to terminology and definitions of pre-reading literacy, reading literacy and functional literacy. In addition, selected Czech and foreign projects promoting reading literacy are presented. At the end of the theoretical part of the thesis, attention is paid to the introduction of the project Bookstart, the experience with its course abroad, and mapping the pilot year of the project in the Czech Republic. The practical part of the thesis presents qualitative research in the form of two semi-structured interviews, and quantitative research conducted using an online questionnaire. Keywords Bookstart, children's reading, reading literacy, pre-reading literacy, literacy development, libraries
Information behaviour of secondary school teachers
Víchová, Veronika ; Jarolímková, Adéla (advisor) ; Landová, Hana (referee)
This thesis focuses on information behaviour of secondary school teachers in Hradec Králové area. The research is orientated at information needs, sources, searching and evaluation of information relevance by teachers. Survey includes quetionnaires and interviews. Results are compared with other research in the similar field of study. The research showed that secondary school teachers know their information needs, are able to satisfy their information needs. But they have often problems with lack of time. Key words: Teacher, secondary school, information needs, information behaviour, survey, quetionnaire, education, interview
Information education of distance students in academic libraries of public universities in the Czech Republic
Sýkora, Rudolf ; Landová, Hana (advisor) ; Zadražilová, Iva (referee)
This diploma thesis deals with information education of students of distance and combined study at public universities in the Czech Republic. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The first part of the thesis introduces concepts related to information education, characterizes the system of higher education in the Czech Republic and describes the specifics of distance and combined form of study. The theoretical part also contains a chapter on information education of distance learning students abroad. The practical part describes the research of educational activities for students of distance / combined study at Czech public universities. The research forms used in the thesis are questionnaire survey and content analysis of the documents of individual colleges of libraries. The conclusion of the paper contains a summary and recommendations for improvement.

National Repository of Grey Literature : 104 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.