Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Resuscitace a stabilizace extrémně nezralých novorozenců.
Lamberská, Tereza ; Plavka, Richard (vedoucí práce) ; Zoban, Petr (oponent) ; Kokštein, Zdeněk (oponent)
Stabilizace a resuscitace na porodním sále je důležitou součástí péče o extrémně nezralé novorozence, jejím úkolem je podpořit základní životní funkce a usnadnit adaptaci nezralého organismu na podmínky mimoděložního prostředí. Současně doporučované postupy jsou dobře propracovány pro donošené a lehce nezralé novorozence, ale zcela chybí cílená doporučení pro stabilizaci a resuscitaci extrémně nezralých novorozenců. Výzkumná část předkládané disertační práce shrnuje nejdůležitější výsledky klinického výzkumu prováděného v letech 2010-2015 na Neonatologickém oddělení Gynekologicko- porodnické kliniky VFN a 1. LF UK. Výzkum hodnotí efektivitu a nežádoucí účinky stávajících doporučovaných postupů stabilizace a resuscitace na porodním sále u extrémně nezralých novorozenců a ve své druhé části se zabývá studiem nových a potencionálně účinných metod. Důležitým výstupem této práce je doporučení pro praxi, strukturované podle gestačního stáří extrémně nezralých novorozenců. Doporučení je založené na předložených výsledcích dílčích klinických studií a jeho cílem je zlepšit současnou úroveň postupů stabilizace a resuscitace extrémně nezralých novorozenců v klinické praxi.
Kvantitativní faktor proteinu ve výživě extrémně nezralých novorozenců
Lamberská, Tereza ; Plavka, Richard (vedoucí práce)
Téma diplomové práce jsem si zvolila na základě svého zájmu o neonatologii a péči o extrémně nezralé novorozence, které bych se chtěla věnovat po skončení studia. Prudký rozvoj neonatologie v posledních dvou desetiletích přinesl významnou změnu v možnostech přežití nedonošených novorozenců. Zlepšením kvality péče o kriticky nemocné novorozence v perinatologických centrech došlo k výraznému snížení novorozenecké mortality. Hlavním úkolem současné neonatologie je kromě udržení nízké novorozenecké mortality především snížení závažné morbidity a zlepšení dlouhodobé prognózy. Výživa extrémně nezralých novorozenců je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících jejich růst. Recentní klinické studie navíc ukazují, že kvantitativní obsah některých živin, zejména proteinů, ve výživě extrémně nezralých novorozenců, má významný vliv na psychomotorický vývoj a dlouhodobou prognózu těchto dětí. Dosažení optimálního příjmu živin u konkrétních pacientů je často velmi obtížné a je potřeba jej velmi citlivě přizpůsobit konkrétnímu stavu novorozence.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.