National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Rěžie Autorského Divadla
Lalos, Evangelos ; HANČIL, Jan (advisor) ; MALANÍKOVÁ, Hana (referee)
V této práci se budu zabývat svým kreativním procesem jakožto režiséra souborů, které se věnují autorskému divadlu. Od prvních pokusů vytvořit hru a pocitů zadostiučinění, které jsem během kreativního procesu pociťoval, až po roky v,,TeArt”, kde jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, co to znamená být režisérem skupiny sobě rovných kreativních jedinců; Dále se budu věnovat svým studiím na dvou školách, DAMU a Resad. Tomu, co jsem se během těchto let v průběhu prohlubování mých dovedností naučil, až k poslednímu projektu, ve kterém věřím, že jsem převedl do praxe všechny své získané znalosti. Jedná se o úvahu, která klade vedle sebe teorii autorského divadla a mojí vlastní dosaženou praxi.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.