National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
The morphology and activity of selected avalanche paths in the Hrubý Jeseník Mts. and the Králický Sněžník Mts.
Krause, David ; Křížek, Marek (advisor) ; Létal, Aleš (referee)
The occurrence of avalanche paths is usually frequent in alpine environment, but it is also present in mid-mountains such as the High Sudetes. The submitted master thesis is focused on avalanche paths in the Eastern High Sudetes. The morphometric analysis of 8 paths was accomplished to determine their characteristics and comparison with statistical verification. The dendrogeomorphological analysis and further geomorphological mapping was performed in 2 selected paths (Sněžná kotlina and Králický Sněžník) to cover their avalanche activity frequency and to find relationship between their activity and morphology. The results of this study show that there is a strong difference between two groups of avalanche paths in the Eastern High Sudetes. The Sněžná kotlina and The Králický Sněžník avalanche paths are longer and narrower than the other paths. They also have higher elevation difference. The comparison of these two paths performed by dendrogeomorphology indicates higher avalanche activity frequency in the Sněžná kotlina path, which was strengthened after strong avalanche event in 2004. It is assumed that the Sněžná kotlina path contains advanced avalanche landform, which is a long gully, probably also affected by debris- flows in the past. On the other hand the Králický Sněžník path is rather less...
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Posouzení vlivu managementu na biotu přírodní rezervace Plané loučky
Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Létal, Aleš ; Rulík, Martin ; Kuras, Tomáš ; Rybka, Vlastik
Plané loučky jsou nejvýznamnější mokřadní nelesní lokalitou CHKO Litovelské Pomoraví. V současnosti se z těchto rozsáhlých ploch mokřadů a luk dochovala pouze malá část, právě v přírodní rezervaci Plané loučky a jejím blízkém okolí. První rok výzkumu spočíval ve shromáždění vstupních podkladů a založení monitorovacích ploch, příp. v pokračování již probíhajících průzkumů

See also: similar author names
1 Létal, A.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.