Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Predikce jaterní encefalopatie po TIPS
Routhu, Michaela ; Hosák, Ladislav (vedoucí práce) ; Češková, Eva (oponent) ; Látalová, Klára (oponent)
SOUHRN Predikce jaterní encefalopatie po zavedení transjugulární intrahepatické portosystémové spojky Jedna z běžných komplikací transjugulární intrahepatické portosystémové spojky (TIPS) je rozvoj jaterní encefalopatie (JE). Studie, které zkoumaly v minulosti rozvoj JE, přicházely s rozporuplnými výsledky co se týče faktorů, hrajících roli v rozvoji JE po TIPS. Proto jsme se v našem výzkumu zaměřili na tuto problematiku. V první studii jsme hledali faktory spojené s výskytem klinicky manifestní JE po TIPS. Provedli jsme retrospektivní analýzu dat od 895 pacientů. Věk pacientů, tlak v portální žíle před TIPS, hodnota kreatininu, aspartátaminotransferázy, albuminu, přítomnost diabetes mellitus a etiologie JE byly spojené se vznikem manifestní JE po TIPS (p<0.01). Znalost těchto faktorů by mohla ovlivnit plánování péče o nemocné po TIPS. Ve druhé, prospektivní studii, jsme se zaměřili na rozvoj všech typů JE po TIPS, zejména na kognitivní funkce nemocných. Pacienti podstoupili kognitivní vyšetření před, jeden měsíc po a šest měsíců po TIPS. Provedli jsme 58 neuropsychologických vyšetření u 25 pacientů. Studie potvrdila souhrnné zhoršení kognitivního výkonu po TIPS. Také však poukázala na to, že signifikantní počet pacientů po TIPS vykázal zlepšení kognitivních funkcí. Tento nález by mohl posunout výzkum v...
Vliv metabolických parametrů na kognitivní výkon pacientů s bipolární poruchou léčených thymoprofylaktiky
Hubeňák, Jan ; Tůma, Ivan (vedoucí práce) ; Látalová, Klára (oponent) ; Bankovská Motlová, Lucie (oponent)
Souhrn CÍL: Kognitivní porucha v euthymní fázi bipolární afektivní poruchy byla již dostatečně dokumentována. Existuje několik faktorů, které tuto poruchu zhoršují, např. sedativní medikace, thyreopatie. Kardiometabolická rizika jsou u bipolární poruchy častým nálezem. Jelikož jsou okolností léčebně ovlivnitelnou a současná data naznačují spojitost kognice s těmito faktory, pokusila se tato studie toto spojení blíže zhodnotit a případně nalézt léčebné cíle. METODY: 40 euthymních bipolárních pacientů bylo zařazeno do jednoleté prospektivní studie. Pacientům bylo provedeno vyšetření tělesných a metabolických parametrů. Byla odebrána jejich anamnéza a poznávací funkce vyšetřeny baterií neuropsychologických testů. Výsledky v testech byly převedeny na kompozitní skór kognitivního výkonu. Pacienti byli posléze dichotomicky rozděleni a kognitivní výkon jejich skupin byl porovnáván s ohledem na přítomnost či nepřítomnost patologického tělesného či metabolického parametru. Byly kalkulovány korelace některých parametrů se skórem kognitivního výkonu. VÝSLEDKY: Nízký kognitivní výkon byl nalezen v přítomnosti arteriální hypertenze, metabolického syndromu, abdominální obezity a hyperglykémie. Dostatečné statistické síly však dosáhlo pouze spojení hypertenze a kognice. Pacienti s hypertenzí měli horší kognitivní výkon...

Viz též: podobná jména autorů
2 Látalová, Kateřina
1 Látalová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.