Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny české hudební publicistiky v důsledku rozvoje online žurnalistiky
Kyncl, Jan ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Orban, Karol (oponent)
Tato práce se zabývá proměnami české hudební publicistiky spojenými s rozvojem digitálních médií a online žurnalistiky. Nejdříve, ve své teoretické části, poskytuje stručný přehled vývoje hudební publicistiky u nás i ve světě a zabývá se úlohou hudebního kritika. Poté popisuje rozmach online žurnalistiky - opět v kontextu tuzemském i světovém - a pojmenovává hlavní specifika žurnalistiky na digitálních platformách a také její současné trendy. Další část práce už se zaměřuje na českou hudební publicistiku v éře prudkého rozvoje digitálních médií po roce 1995 a snaží se postihnout hlavní ekonomické a socio-kulturní jevy, které ji formovaly. Zaměřuje se také specificky na segment časopiseckého trhu a na různé podoby pronikání hudební publicistiky do oblasti internetu. V analytické části práce jsou pak zpracovány mediální mapy tištěných hudebně-publicistických periodik a jejich internetových ekvivalentů a na příkladu nejnavštěvovanějšího tuzemského hudebního serveru ukázány výrazné rysy současné české hudební publicistiky na internetu.
Surveillance v prevenci akutních respiračních infekcí
Nyambe, Anayawa ; Kynčl, Jan (vedoucí práce)
Tato práce je věnována studiu akutních infekcí dýchacích cest, které mohou vést k morbiditě a mortalitě u všech národů celého světa. Nástin akutních respiračních nemocí (ARI) byl proveden s cílem identifikovat a porovnat tuto skupinu infekčních onemocnění s chřipkou, která je vzhledem k její povaze klíčovou akutní respirační infekcí a může vést k pandemií, jakou je například nedávná prasečí chřipka. Vzhledem k této skutečnosti je sledování akutních respiračních infekcí a chřipky jako onemocnění velmi důležité. Tato studie se zabývá metodou surveillance, která se používá v České republice. Je-li dohled prováděn, může sloužit jako nástroj pro zabránění šíření akutních respiračních infekcí pomocí stanovení rizikových skupin, sledování účinnosti vakcín, zaznamenávání změn v sezónních trendech a tím poskytování akčního plánu v případě, že nastane epidemie nebo pandemie. Data pro tuto studii byla většinou získávána z internetové databáze, vědeckých knih a publikací.
Porovnání přístupu k očkování proti chřipce v evropských zemích
Stehlíková, Kateřina ; Kynčl, Jan (vedoucí práce)
Chřipka je velmi časté infekční onemocnění dýchacích cest způsobené chřipkovým virem. Každoročně postihuje obrovské množství lidí. U větší části z nich proběhne bez vážnějších důsledků. Existují však skupiny osob, u kterých může chřipka způsobit vážné komplikace, a tím zvyšuje počty hospitalizací a způsobuje i mnohá úmrtí. V případě onemocnění mladších osob vede vzhledem k pracovní neschopnosti k velkým ekonomickým ztrátám. V České republice není sezónní chřipka většinou populace vnímána jako závažné onemocnění. Možným krokem v prevenci proti chřipce je kromě hygienických pravidel také očkování, kterému by měla být věnována pozornost. Cílem diplomové práce je představit přístupy některých evropských zemí k očkování, jeho propagaci, způsoby financování a vliv těchto opatření na míru proočkovanosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 KYNCL, Jiří
9 Kyncl, Jan
5 Kyncl, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.