Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Národní geoportál INSPIRE – vývoj využívání infrastruktury
Kvapil, Jiří
CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia uspořádaly jako hlavní organizátoři ve dnech 14. a 15. února 2017 v hotelu Park Inn v Praze 5. ročník česko-slovenské konference Inspirujme se…udržitelností, která byla spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE. Konferenci udělili záštitu ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová. Letošní konference Inspirujme se…udržitelností měla za cíl propojit komunity odborníků z oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu Země s těmi, kteří prakticky hledají cesty k zajištění udržitelného rozvoje regionů, zemí i společného evropského prostoru – odborníků ve státní i veřejné správě, zástupců politické reprezentace na různé úrovni, soukromého sektoru i občanů. Tematické zaměření konference mělo významnou podporu evropských institucí, jejichž zástupci se rozhodli akce aktivně zúčastnit. Navíc díky projektu ATTRACTIVE DANUBE byli přivítáni mezi účastníky konference partneři z dalších deseti zemí dunajského regionu, zabývající se hodnocením rozvoje regionů z různých úhlů pohledu. Účast zahraničních partnerů byla důvodem pro zvolení angličtiny jako jednacího jazyka v rámci celého prvního dne spojených konferencí Inspirujme se… a ATTRACTIVE DANUBE, v průběhu druhého dne konference Inspirujme se… se pak již jednalo v tradiční češtině a slovenštině.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
CORINE 2012 v ČR
Kvapil, Jiří
Ve dnech 29.–30. května 2013 proběhlo 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, spolupořádané agenturou CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR. Tento ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus - krizové řízení, území, atmosféru a změnu klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků ze státní správy, soukromého sektoru i akademické sféry. Pozvání přijali i zástupci evropských institucí - Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a JRC - Společného výzkumného střediska Evropské komise.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Tepelný odpor v kontaktu těles za vysokých teplot
Kvapil, Jiří ; Návrat, Tomáš (oponent) ; Brestovič, Tomáš (oponent) ; Horský, Jaroslav (vedoucí práce)
V poslední době se v průmyslu stále častěji používají numerické simulace k optimalizaci výrobních procesů. Tyto numerické simulace ale potřebují velké množství vstupních parametrů a některé z těchto parametrů nejsou dosud dostatečně popsány. Jedním z těchto parametrů je tepelný odpor v kontaktu, který je v literatuře nedostatečně popsán pro vyšší teploty a vyšší kontaktní tlaky. Tato práce předkládá metodiku jak tepelný odpor experimentálně měřit a odvodit součinitel přestupu tepla v kontaktu, který je převrácenou hodnotou k tepelnému odporu a může být v numerických simulacích použit jako okrajová podmínka popisující přestup tepla při kontaktu dvou těles. Pro účely experimentálních měření tepelného odporu bylo v Laboratoři přenosu tepla a proudění, VUT v Brně sestrojeno experimentální zařízení, které umožňuje měřit tepelný odpor mezi dvěma tělesy za různých podmínek, které vzniknou nastavením parametrů, jakými jsou např. kontaktní tlak, počáteční teplota těles, typ materiálu, drsnost povrchu těles, přítomnost okují na povrchu atd. Tělesa v kontaktu se označují jako senzor a vzorek a jsou v nich zabudována teplotní čidla, která při experimentu zaznamenávají teplotu. Poté jsou teplotní průběhy použity v numerickém výpočtu, který využívá inverzní metodu vedení tepla. Výsledkem výpočtu je stanovení průběhu součinitele přestupu tepla v kontaktu během experimentu. Na závěr jsou výsledky shrnuty a je popsáno chování tepelného odporu v závislosti na parametrech, které ho ovlivňují.
Webová aplikace založená na frameworku ASP.NET MVC 3/Razor
Kvapil, Jiří ; Svoboda, Pavel (oponent) ; Kajan, Rudolf (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit webovou aplikaci založenou na návrhovém vzoru ASP.NET MVC 3/Razor s využitím různých moderních technologií. Pro aplikaci byla zvolena problematika komunikace designéra s klientem. V textu je popsán kompletní postup od analýzy existujících řešení přes návrh až po implementaci samotné aplikace. Na závěr je navrženo její možné rozšíření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kvapil, Jakub
6 Kvapil, Jan
1 Kvapil, Jaroslav
3 Kvapil, Jindřich
2 Kvapil, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.