Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Andrew from Austria - The Scribe of the So-called Morgan Bible
Kubínová, Kateřina
The curriculum vitae of the scribe Andrew from Austria was compile according to the historical sources. The author also pointed to the probable Andrew´s relation with Hasenburg family.
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz
Kubínová, Kateřina ; Benešovská, Klára ; Čermák, Václav ; Slavický, Tomáš ; Soukup, Daniel ; Šimek, Štěpán
Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad odborníků Akademie věd ČR. Texty vycházejí z příspěvků ze stejnojmenné konference z října roku 2016.
Emauzský cyklus a liturgie
Kubínová, Kateřina
Studie se snaží o nový pohled na malby Emauzského cyklu. Řešení je hledáno v souvislostech ikonografie a všední liturgie. Některé malby totiž pravděpodobně odrážejí liturgické obřady v klášteře.
Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin
Kubínová, Kateřina ; Kolářová, Jana (oponent) ; Koťová, Markéta (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získané z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší pacientovi celou řadu výhod. Součástí diplomové práce je terapeutická hra vyvinutá v prostředí C#.
Datová komunikace mezi zdravotnickými informačními systémy
Kubínová, Kateřina ; Balogh, Jaroslav (oponent) ; Sekora, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématy datových standardů ve zdravotnictví, národního zdravotního informačního systému a národních zdravotních registrů. Součástí práce je analýza zabezpečení citlivých pacientských dat při komunikaci mezi nemocničními informačními systémy v síti internet.
Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin
Kubínová, Kateřina ; Kolářová, Jana (oponent) ; Koťová, Markéta (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou využití senzoru Kinect v rehabilitaci kolenního kloubu. Relativně nová metoda rehabilitace pomocí biologické zpětné vazby, získaná z dat pohybového senzoru Kinect One for Windows, přináší pacientovi celou řadu výhod. Součástí diplomové práce je terapeutická hra vyvinutá v prostředí C#.
Emauzský cyklus - svár obrazu a písma
Kubínová, Kateřina
Studie se zabývá vztahem maleb Emauzského cyklu z let 1365-1372 k jejich doprovodným textům (tituli). Autorka upozorňuje na některé neshody či omyly. Dospívá k závěru, že tituli byly napsány dodatečně, zřejmě až na počátku 15. století.
Jan Marignola a jeho "cestopis"
Kubínová, Kateřina
Florentský minorita Jan Marignola putoval jako papežský legát v letech 1338 - 1352 do Číny. O své cestě nenapsal žádný cestopis, ale své zážitky popsal v díle Chronica Bohemorum, sepsané pro Karla IV. Jednotlivé příběhy však musíme číst v kontextu biblických příběhů, ke kterým jsou vlastně komentářem. Marignolova kronika totiž začíná již od stvoření.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kubínová, Karolína
1 Kubínová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.