Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aby první pomoc nebyla poslední... Laická první pomoc se zaměřením na zaměstnance věžeňské služby a odsouzené
Kubíková, Helena ; Býma, Svatopluk (vedoucí práce) ; Klicperová, Zuzana (oponent) ; Hubert, Jan (oponent)
Autor : Helena Kubíková Aby první pomoc nebyla poslední… Laická první pomoc se zaměřením na zaměstnance Vězeňské služby a odsouzené. Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit u zaměstnanců a odsouzených v této věznici úroveň znalostí v poskytování první pomoci - zejména u stavů ohrožujících život člověka, poodhalit nedostatky v této oblasti a navrhnout možná řešení. Ke zjištění stavu znalostí jsem zvolila výzkum formou dotazníků a dotazy v něm obsažené jsem sestavila za pomoci literatury určené pro poskytování první pomoci laickou veřejností. Výsledky výzkumu poukázaly u obou dotazovaných skupin na ten fakt, že teoretické znalosti v poskytování první pomoci laiky je třeba neustále prohlubovat, seznamovat je s novinkami a motivovat je tak, aby se jim poskytnutí první pomoci jevilo nejen jako zákonem stanovená povinnost, ale i povinnost morální.

Viz též: podobná jména autorů
1 KUBÍKOVÁ, Hana
1 Kubíková, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.