National Repository of Grey Literature 123 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Provázanost vývoje akciových trhů a výkonnosti ekonomik států V4
Kubíček, Michal
The aim of the thesis is to verify the interdependence of stock markets with the development of the national economies of the V4 countries and on basis of the established links, to assess possible forecasting of the future development of GDP and the development of V4 stock markets. Literary overview of the diploma thesis describes the economic development of the V4 countries with a focus on the eco-nomic indicator of GDP, the critism of the GDP indicator and its possible alternati-ves measuring the efficiency of the economy. In addition, there are described indi-vial stock exchanges of V4 countries, theory of efficient markets together with possible anomalies in the financial markets. The last part of the literky review contains previously Publisher studies dealing with the issue. The work itself is dividend into main parts, namely the correlation analysis and the compilation of VAR models according to which the direction of the relationship will be tested within Granger causality.
Wideband 6GHz RF Signal Generator
Mička, Josef ; Kubíček, Michal (referee) ; Urbanec, Tomáš (advisor)
The goal of this thesis is a design of a wideband high frequency generator with an adjustable output amplitude. The generator is based on a frequency synthesizer ADF4355. The power level of an output signal is adjustable by an attenuator HMC1119. The created generator is accesisible trough an user-friendly control panel or by SCPI commands. Frequency synthesis can run in an integer mode or a fractional mode. The output signal has a very low phase noise when it is running in the integer mode.
Performance Measurement of LoRa/LoRaWAN Communication
Lorenc, Tomáš ; Kubíček, Michal (referee) ; Povalač, Aleš (advisor)
This project focused on describe LoRa/LoRaWAN wireless communication that enables power-efficient wireless communication over very long distances. It describes also LoRaWAN infrastructure The Things Network for merging several LoRaWAN devices into one network. The practical part defined measuring equipment, chosen electric parts, and final realization. The main goal of this work is a performance and range measurement of LoRaWAN communication by change communication options. The experiment result is compared with theoretical results. It generates an interactive map of radio range from the experiment result.
LED Driver evaluation kit for Automotive Front-Lighting
Večeřa, Jindřich ; Kubíček, Michal (referee) ; Dřínovský, Jiří (advisor)
This thesis deals with design of evaluation platform for integrated circuit NCV78934, which is designed to control LED headlights in automotive industry. The theory concerning the current regulation of buck converter, schematic design, PCB design and software design are also included in the thesis. Finally the measured data and testing procedures of the designed evaluation platform are discussed.
Thermal camera for biological applications
Macura, Jáchym ; Král, Jan (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
Diplomová práce se zabývá návrhem termální kamery pro biologické aplikace. V první části je popsáné infračervené záření, také známé jako thermální záření. Pokračuje popisem emisivity objektů, která hraje důležitou roli při stanovení teploty snímaného objektu. Dále je v první kapitole uveden přehled typů termálních detektorů a jejich základní vlastnosti. Druhá kapitola stručně seznamuje se zákládními hardwarovými komponenty vyvíjené kamery. V poslední kapitole je popsán celý proces vývoje softwaru. Ten zahrnuje vývoj IP jader, kernel modulů a C++ knihoven.
FPGA-based pulse classification
Ihnát, Kryštof ; Matěj, Zdeněk (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
Cílem této práce je seznámení se s problematikou detekce ionizujícího záření a jeho detekcí zejména pomocí proporcionálních detektorů a navrhnutí algoritmu pro jejich klasifikaci a jeho následná implementace do FPGA. V první části práce je obecně popsáno, jak jednotlivé typy plynem plněných detektorů fungují. V druhé části je věnován prostor algoritmům pro klasifikaci pulzů, které se objevují v literatuře. Následuje návrh vlastního algoritmu, jeho rozbor a rozebrání výsledků. Ve třetí části následuje popis samotné realizace navrhnutého řešení na platformě RedPitaya. Je zde rozebrána celková architektura navrhnutého systému, detailně popsány jak jednotlivé bloky v logice FPGA, tak i ostatní skripty zajišťující zpracování naměřených výsledků a jejich vizualizaci.
Program update of Zynq-based devices
Michálek, Branislav ; Buchta, Petr (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
Among many which are placed on modern embedded systems is also the need of storing multiple system boot image versions and the ability to select from them upon boot time, depending on a function which they provide. This thesis describes the development of a system update application for Xilinx Zynq-7000 devices. The application includes a simple embedded HTTP server for a remote file transfer. A client is allowed to upload the boot image file with the system update from either command line application or using the web page developed for this purpose.
STEMLab based data acquisition system
Pavlík, Radim ; Kováč, Michal (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
Thesis deals with design of acquisition system, working on developing platform STEMLab (Red Pitaya). Goal is possibility of monitoring analog signals with adjustable sampling frequency and length of acquisition. Software was created for both controlling part (Python application) and for platform itself (embedded C, Python) using the appropriate FPGA-HW design (HDL). Thesis describe how to work with platform ecosystem, control and behaviour of aplications created during the proces of getting acquainted with the platform and options how aplications could be created.
LED driver with synchronous rectification
Hodáňová, Adéla ; Šotner, Roman (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
The main goal of this diploma thesis is to compare two circuits designed for LED powering with output current of units of Amperes. Both circuits are based on step-down converter topology, one with technology of synchronous rectifying and the other one without it. Calculations and selection of used components with real prototypes were made for both selected circuits. All selected components meet automotive qualification requirements for discrete products. Produced prototypes were compared in terms of functionality, efficiency, EMC and thermal radiation.
Nano-ammeter with galvanic isolation
Šimka, Marek ; Kubíček, Michal (referee) ; Kolka, Zdeněk (advisor)
This bachelor thesis deals with all the aspects, that are important in the designing of the nano-ammeter. In theoretical part, there are described possible ways to measure electrical current of very low values. Other parts of the thesis describe all parameters, which are influencing measurement accuracy. These are, for example, unwanted and leakage currents, but also other parasitic phenomena that may occur. Thesis explains how to minimize unwanted currents and other influences. Practical section provides more detailed description of the proposed main scheme. There are also described components, that have been selected as the main parts of the nano-ammeter circuit. Subsequent part contains analysis of printed circuit board including all layers. Furthermore, the thesis deals with the realization of equipment and possible errors. The results of the bachelor are summarized in the last chapter.

National Repository of Grey Literature : 123 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
10 KUBÍČEK, Martin
1 Kubíček, Marek
10 Kubíček, Martin
3 Kubíček, Matěj
2 Kubíček, Milan
1 Kubíček, Miloš
1 Kubíček, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.