National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
The Proposal of the Project and Application of Methodology for Project Management in the Company ZTC Holding, SE
Kubát, Richard ; Bačiak,, Miloslav (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Tato diplomová práce analyzuje současnou situaci ve firmě v oblasti projektového řízení při výstavbě solární elektrárny. A pokusí se na základě norem a metodik projektového řízení navrhnout konkrétní kroky, které povedou ve firmě ke zlepšení řízení projektů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. První část popisuje společnost ZTC Holding SE a zabývá se teoretickými základy řízení projektů, je zde definován management a jeho funkce, řízení projektu, popis projektu, popis činnosti projektového manažera a jeho týmu. V této části je také teorie časové analýzy projektu, včetně metody Critical Path Method (CPM) a Ganttova diagramu. Druhá část se zaměřuje na analýzu vnějšího prostředí pomocí analýzy PESTLE, analýzy SWOT a analýzy vnitřního prostředí 7S. Tato část také pojednává o přesném vymezení projektu, jeho cílů, které jsou definovány metodou SMART. Tato část končí definováním konkrétních rizik, která se mohou vyskytnout během životního cyklu projektu. Závěr diplomové práce je zaměřen na celkové hodnocení navrhovaných postupů, které by měly zlepšit výkonnost ZTC Holding, SE.

See also: similar author names
3 KUBÁT, Robert
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.