Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 264 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Status Německa jako civilní mocnosti po zapojení do operace Enduring Freedom
Ristemiová, Linda ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Predmetom bakalárskej práce je status Nemecka ako civilnej mocnosti po jeho zapojení do vojny proti terorizmu, konkrétne do operácie Enduring Freedom. Vychádzam z teórie civilnej mocnosti, prevažne postavenej na dielach Hannsa Maulla a iných autorov, ktorý s teóriou pracovali po ňom. V empirickej analýze sa práca venuje zapojeniu Nemecka do operácie Enduring Freedom, tak isto rozoberá politický diskurz, proces schvalovania mandátu a politický a mediálny diskurz k tejto tematike. V krátkosti sa práca dotýka aj operácie ISAF, ktorá prebiehala časovo paralelne a pomáha čitateľovi posúdiť rozdiel a kontroverznosť voči operaci OEF, ktorá je hlavným predmetom skúmania práce. Záverečnú argumentáciu pomáha stanoviť tak isto historické vymedzenie Nemecka ako civilnej mocnosti, tak isto krátka charakteristika odklonu Nemecka od svojho statusu v 90. rokoch 20. storočia. Na základe teoretického vymedzenia a empirickej analýzy v závere práce konštatujem, že Nemecko sa v mnohých kľúčových aspektoch od civilnej politiky odchýlilo, nie však úplne. Tak isto zohľadňujem fakt, že zahranično-politická pozícia Nemecka sa v porovnaní s minulým storočným značne zmenila, a preto je odklon od civilnej mocnosti prirodzeným javom.
Relevance norem v kyberprostoru
Crha, Miroslav ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
V bakalářské práci se věnuji bezpečnosti v kyberprostoru a snažím se určit, zda teoretické koncepty z technologické domény jaderných zbraní lze použít k analýze kyberprostoru. Konkrétně se zaměřuji na konstruktivistickou perspektivu a teoretický rámec evoluce norem, který umožňuje analyzovat chování států na základě společných očekávání a identity v mezinárodním společenství. Normy, které tvoří standard vhodného chování, se neustále vyvíjí, a proto se zabývám též jejich životním cyklem. Dále se věnuji aplikaci tohoto teoretického rámce na jaderné zbraně a dvěma konceptům, které jej rozvíjejí: nukleárnímu tabu a nukleární deviaci. Uvádím vztah těchto konceptů k dominantnímu přístupu jaderného odstrašování, jejich výhody a nevýhody a jejich vzájemné rozdíly. Příspěvek těchto konceptů demonstruji jejich uplatněním na historických případech (ne)používání jaderných zbraní. Část věnovanou kyberprostoru zahajuji diskuzí terminologie a skutečností ve fungování kyberprostoru, které jej odlišují od ostatních domén. Na to navazuji analýzou dosavadní praxe kyber útoků a rozborem emergence norem ve třech oblastech: kontrole zbrojení, (ne)používání kyber zbraní a normativním odstrašování. Za metodologii používám případovou studii, jejíž předmětem je praxe útoků, strategie USA a mezinárodní vyjednávání. Na...
Obchodování s lidmi v agendě mezinárodních organizací
Košárková, Barbora ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Daniel, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mezinárodních organizací na obchodování s lidmi. První část práce popisuje historické pozadí obchodování s lidmi, ale také definici této kriminální činnosti a druhy zneužívání lidí v rámci obchodu s lidmi. Text se dále snaží přednést statistiky týkající se obchodování s lidmi, především jejich obětmi, a to jejich věkem, pohlavím, původem a způsobu využití. Další statistiky se zabývají státy původu, transitu a cílovými zeměmi, které jsou nejčastěji využívány k obchodování s lidmi. Poslední kapitola první části se pak věnuje mezinárodním organizacím, zabývajících se obchodováním s lidmi. Nacházejí se zde vládní mezinárodní organizace, spadající pod OSN nebo EU, ale i nevládní organizace, které se obvykle snaží především pomoci obětem obchodování s lidmi. Druhá část práce se věnuje konkrétními organizacemi OSN, EU, Human Rights Watch a Amnesty International. Z těchto organizací se následně zkoumají vybrané dokumenty a v dokumentech se hledá definice obchodování s lidmi, jeho trestání, prevence a také ochrana obětí obchodování s lidmi.
Design modulárního systému sportovních trofejí
Kučera, Tomáš ; Rajlich, Jan (oponent) ; Ondra, Martin (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout systém pro sestavení modulární trofeje. Modulárnost spočívá v možnosti využití pro všechny tři umístění a různé sporty. Díly do sebe kolmo zapadající s plošným stykem, který zajišťuje vymezení pohybu. Navržené díly jsou inspirovány geometrickými objekty. Tvar výsledné trofeje je omezen pouze materiálovými charakteristikami a váhou základny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 264 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
42 KUČERA, Tomáš
2 Kučera, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.