Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Izolace a charakterizace genu pro lakázu u ječmene (Hordeum vulgare L.)
Drábková, Lenka ; Kučera, Ladislav (vedoucí práce) ; Čurn, Vladimír (oponent) ; Fischer, Lukáš (oponent)
Lakázy jsou jedněmi z prvních studovaných enzymů. Poprvé se o lakáze zmínil Yoshida ve své publikaci v roce 1883 (Yoshida H, 1883). Lakázy (EC 1.10.3.2, p-difenol-O2 oxidoreduktáza), mezi které lze i zařadit LMCO, jsou enzymy obsahující měď a jsou součástí větší skupiny enzymů nazývané polyfenoloxidázy. Lakázy katalyzují oxidaci širokého spektra substrátů, např. polyfenoly, substituované fenoly, diaminy, ale i některé anorganické sloučeniny za současné redukce kyslíku na vodu. Zdrojem elektronů v těchto redoxních reakcích jsou u těchto enzymů obvykle čtyři atomy mědi. Lakázy hub, které jsou dosud nejvíce studovanou skupinou, jsou známé pro svoji roli v odbourávání ligninu, bioremediaci, morfogenezi a patogenitě. Navzdory mnoha letům výzkumu, fyziologické funkce lakáz v rostlinách zůstávají velkou neznámou. Předpokládá se, že rozhodující úlohu hrají lakázy u rostlin při lignifikaci. Podílí se hlavně na syntéze ligninu, udržení integrity buněčné stěny a její struktury a na hojení ran. Lakázy mohou katalyzovat širokou škálu enzymatických reakcí a mají patrně svou úlohu v rámci reakce rostlin na stres. Lakázy rostlin byly popsány zejména u huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana), u kukuřice (Zea mays) a u rýže seté (Oryza sativa). U dalších hospodářsky významných rostlin nebyla lakáza zatím...
Metodika vzorkování GM rostlin při jejich nezáměrném výskytu v životním prostředí
Ovesná, Jaroslava ; Kučera, Ladislav ; Sovová, Tereza ; Mitrová, Katarína ; Pouchová, Vladimíra
V metodice jsou definovány postupy odběru vzorků rostlin z porostů zemědělských plodin(kukuřice, sóji, bramboru a řepky) pro posouzení výskytu nepovolených GM rostlin v životním prostředí. Uplatnění metodiky spočívá především v oblasti kontrol dodržování zákona č.78/2004 Sb. Vzorkování rostlin a odebrané vzorky při kontrolách musí v maximální míře reprezentovat porost na kontrolované části pozemku(půdní blok nebo díl půdního bloku). Mezi základní oblasti uplatnění metodiky náleží:(a)případy nízkého podílu nepovolených GM rostlin(použití partie osiv či sadby kontaminované GMO nepovolenými pro pěstování, (b)případy sledování výskytu nepovolených GM rostlin na pozemcích, kde byl takový výskyt zaznamenán v předchozích letech(například rostliny rostoucí na pozemku ze semen nebo hlíz z tzv. "půdní zásoby").
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj žárovzdorných tmelů pro kamnářskou technologii
Kotásek, Martin ; Kučera, Ladislav (oponent) ; Sokolář, Radomír (vedoucí práce)
Žárovzdorné tmely se používají na vytvoření kompaktních žárovzdorných vyzdívek nebo utěsňování spár. Tato práce se zabývá prodloužením trvanlivosti tmelu Regnaterm, úpravou jeho receptury a navržením vhodné metody posuzování reologických vlastností.
Zabezpečení laboratorní detekce geneticky modifikovaných organismů
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ Praha-Ruzyně ; Koucká, Petra ; Hodek, Jan ; Pouchová, Vladimíra ; Kučera, Ladislav ; Ovesná, Jaroslava
Podklady pro metodiku vzorkování rostlinných materiálů pro potřeby správních úřadů. Zpracování informací z ENGL pro potřeby ČIŽP. Shromažďování referenčních materiálů. Metodiky stanovení GMO. Svazek obsahuje sborník na téma Geneticky modifikované organismy - současnost, rozšíření a možné interakce s životním prostředím. Jednotlivé příspěvky ve sborníku: geneticky modifikované organismy - základní informace, Možnosti stanovení GMO, Křižitelnost plodin a planých druhů jako potenciál pro únik genetických modifikací, Šíření pylu v porostech lnu setého, Problematika GM hrachu v ČR, Perspektivy využití GMO, Problematika GM bramboru v ČR.
Informace o geneticky modifikovaných organismech
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Pazlarová, Jarmila ; Demnerová, Kateřina ; Kučera, Ladislav ; Ovesná, Jaroslava ; Káš, Jan
Publikace je záznamem přednášek ze dvou školeních pro inspektory České inspekce životního prostředí, které proběhly na VŠCHT v Praze v roce 2003. Jsou uvedeny přenášky, které přinášejí základní informace o problematice geneticky modifikovaných organismů, včetně metod jejich detekce a stanovení.
Laboratorní identifikace geneticky modifikovaných organismů
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ Praha-Ruzyně ; Pavlátová, Lucie ; Pouchová, Vladimíra ; Hodek, Jan ; Kučera, Ladislav ; Ovesná, Jaroslava
Soubor aktuálních informací z ENGL, JRC Ispra a členských zemí EU pro potřeby objednatele, podklady pro tvorbu strategie kontrol GMO v ČR. Soubor referenčních materiálů uchovávaných pro potřeby GMO. Soubor doporučených metodik kvalitativního a kvantitativního stanovení GMO. Příspěvek na seminář o aktuálních otázkách GMO. Výsledky mezinárodní spolupráce CRL JRC EC a činnosti v rámci ENGL. Závěry z pracovního semináře laboratoří pro detekci GMO v ČR. Výsledky stanovení pro GMO ve vzorcích.
Řízení a realizace projektové činnosti ve školství
Vrbová, Zuzana ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Kučera, Ladislav (oponent)
V diplomové práci se zaměřuji na řízení a realizaci projektové činnosti. Hlavním cílem mé práce je ukázat možnosti, jakým způsobem lze pracovat s projektováním v neziskové sféře školského resortu. Zabývám se jednotlivými fázemi projektového řízení, logickým rámcem, ale také ukazuji možnosti počítačové podpory projektů, problémy, které mohou v projektové činnosti nastat a hodnocení projektů. V závěru práce jsou pro názorný případ vloženy 4 zpracované projekty s popisy

Viz též: podobná jména autorů
34 KUČERA, Lukáš
1 Kučera, Leoš
3 Kučera, Libor
3 Kučera, Luboš
34 Kučera, Lukáš
34 Kučera, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.