Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku
Krupa, David ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku. Postavení a pracovní podmínky zaměstnance jsou zásadní pro jeho efektivitu. Správné nastavení péče o zaměstnance je tak, i s přihlédnutím k současné složité situaci na trhu práce, pro zaměstnavatele zásadním úkolem. Cílem mé práce je informovat čtenáře o konceptu péče o zaměstnance a seznámit ho se základní právní úpravou v České republice a na Slovensku. Obsah je členěn celkem do šesti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje rozboru termínu péče o zaměstnance. Jedná se o termín složitě definovatelný, nabízím tak větší množství možných pohledů na tuto problematiku. Zabývám se také vymezením dalšího možného členění péče o zaměstnance. V druhé kapitole práce nabízím historický exkurz do problematiky péče o zaměstnance, a to od 14. století až do současnosti. V prvopočátcích pohlížím na péči o zaměstnance v širším smyslu. S historickým vývojem a profilací této oblasti se zaměření práce konkretizuje na užší pojetí, tak jak ho známe dnes. Třetí kapitola se týká péče o zaměstnance v mezinárodním právu a je organizována podle tvorby jednotlivých mezinárodních organizací, konkrétně OSN, MOP, Rady Evropy a Evropské unie. Ve čtvrté kapitole se přesouvám k analýze vnitrostátních pramenů péče o zaměstnance jednotlivě v České...
Zdanění zaměstnanců vyslaných z České republiky do zahraničí a ze zahraničí do České republiky
Krupa, David ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Resumé Zdanění zaměstnanců vyslaných z České republiky do zahraničí a ze zahraničí do České republiky Předmětem této diplomové práce je zdanění zaměstnanců vyslaných z České republiky do zahraničí a ze zahraničí do České republiky. Práce rozebírá problematiku nezbytnou k pochopení, jakým způsobem dochází k zdanění příjmů fyzických osob v zaměstnaneckém poměru a jaký vliv na něj mají různá nastavení vyslání do zahraničí. Cílem práce je seznámit čtenáře s touto problematikou v celé šíři od analýzy mezinárodní migrace pracovní síly až po zcela konkrétní daňové dopady a praktické příklady. Na několika místech se také snažím poukázat na nedostatečnost relevantní české daňové a další související legislativy. Tuto práci jsem rozdělil celkem do pěti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje rozboru mezinárodní migrace pracovní síly a to jak z globálního, tak lokálního hlediska. Poukazuje na širokou rozšířenost tohoto fenoménu a jeho vyhlídky do budoucna. Věnuji se zde také vymezení pojmu zaměstnanec. Druhá kapitola rozebírá základní daňové instituty nezbytné k pochopení a řešení problematiky. Jedná se hlavně o proces určení daňového rezidenství a jeho dopad na daňovou povinnost fyzické osoby. Jelikož se jedná o komplikovanou záležitost, která trpí rozdílnými interpretacemi státních orgánů a odborné veřejnosti, je jí...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.