Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ženy v ICT profesích a ICT oboru v České republice
Kristová, Markéta ; Šiklová, Jiřina (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent) ; Riegel, Karel (oponent)
Tato práce popisuje problém nízkého zastoupení žen v ICT profesích a v ICT společnostech v České republice. Vzhledem k tomu, že se jedná o první studii v České republice na toto téma, poskytuje přehled zahraničních teoretických studií a hypotéz, vysvětlujících fenomén výrazného nepoměru žen a mužů v ICT. Dále práce popisuje společensko-historické faktory, které podle závěrů mnoha zahraničních empirických studií negativně ovlivňují vztah dívek a žen k informačním a komunikačním technologiím a vedou k nízkému zastoupení žen v ICT profesích. Zjištěné faktory uvádím do českého kontextu s využitím odborné literatury výzkumných prací, které vznikly v České republice na téma rovných příležitostí, a kvalitativních rozhovorů, které jsem vedla s vyučujícími programování a s ženami a muži zastávajícími ICT profese. Součástí práce je kvalitativní empirická sonda, která přináší podrobnější informace o zkušenostech žen v ICT profesích v České republice. Tato sonda nepotvrdila předpoklad, že je pracovní prostředí v ICT společnostech pro ženy nevstřícné, ani to, že by ženám jejich minoritní pozice přinášela negativní důsledky. Vzhledem k charakteru vzorku (20 žen pracujících převážně v nadnárodních společnostech) nelze vcelku pozitivní závěry této sondy zobecnit na všechny ženy pracující ve všech ICT společnostech v České...
Identification of selected genes in lactic acid bacteria
Kristová, Mária ; Vojtíšková, Marie (oponent) ; Španová, Alena (vedoucí práce)
Lactic acid bacteria are natural habitants of human gastrointectinal tract. Among the most important are bacteria of genus Lactobacillus and genus Bifidobacterium that contain a lot of probiotic species. Probiotic species are used as food supplements. This work was focused on DNA separation from crude cell lysates of 4 food supplements using magnetic carrier P(HEMA-co-GMA) covered by carboxyl groups. DNA was reversible adsorbed to the carriers in the presence of PEG 6000 (16%) and NaCl (2 M) (final concentrations) and eluted into TE buffer. Lysis of cells from food supplements was performed by lysozyme, SDS and proteinase K. The amount of lysozyme was optimalized. Concentration of separated DNA was measured by spectrophotometric method. The amount of isolated DNA was suitable for PCR. Isolated DNA was used for PCR with universal primers, PCR specific for genus Lactobacillus and genus Bifidobacterium and for 9 different species-specific PCRs: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei/paracasei, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium infantis. Amplicons were detected by agarose gel electrophoresis (1,8%). It was shown that DNA amplification methods are quick and precise for identification of studied species. The results of bacteria identification were compared with data provided by the manufacturer. In all food supplements, bacteria of genus Lactobacillus and Bifidobacterium were detected. However, only some species provided by manufacturer were identified by PCR in each tablet.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kristová, M.
1 Kristová, Markéta
2 Kristová, Michaela
1 Kristová, Mária
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.