Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu
Machačko, Luboš ; Gláser, Petr ; Bartoš, L. ; Bayer, K. ; Ďoubal, J. ; Justa, P. ; Vojtěchovský, J. ; Krhánková, K. ; Vácha, Z. ; Wichterlová, Z.
Cílem této metodiky je předložit doporučený postup, na základě kterého lze provést optimální restaurátorský zásah. Výběr vhodného postupu a způsobu restaurování a obnovy je primárním předpokladem pro kvalitu a efektivnost odvedených prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Studie vývoje třídění odpadu v obci Vyskytná nad Jihlavou
Krhánková, Kateřina
Tato bakalářská práce je zaměřena na odpadové, respektive obalové hospodářství v České republice. Cílem práce je zhodnotit dopady zavedení doplňkového, finančně motivovaného, pytlového třídění komunálního odpadu v obci Vyskytná nad Jihlavou. Konkrétně budou zhodnoceny dopady zavedení tohoto systému na rozpočet obce a dále pak vliv zavedení tohoto systému na intenzitu třídění komunálního odpadu a spokojenost občanů obce s tímto systémem. Cíle práce je dosaženo jednak pomocí analýzy číselných dat v případě hodnocení dopadů pytlového třídění na rozpočet obce, jednak pomocí dotazníkového šetření v případě hodnocení přístupu a spokojenosti občanů s tímto systémem. Vyhodnocením získaných dat bylo zjištěno, že zavedení tohoto systému má na obec a její občany ve všech směrech pozitivní dopad.

Viz též: podobná jména autorů
1 Krhánková, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.